Åbent hus og informationsmøder

Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om studieliv og uddannelser på Cphbusiness, er du velkommen til at besøge os, når vi med jævne mellemrum holder informationsmøder og åbent hus. 

Åbent hus om fuldtidsuddannelserne

Her kan du høre om Cphbusiness og alle vores fuldtidsuddannelser, undervisningsformen, praktik, internationale muligheder, herunder studie og praktik i udlandet og meget mere.

Du kan møde studievejledere, studerende og vores internationale kontor, som er klar til at fortælle dig om uddannelserne og besvare dine spørgsmål.

Samtidig er der mulighed for at tale med Optagelseskontoret, så du kan blive klar til at søge ind.

Kontakt optagelseskontoret

Næste åbent hus

31. oktober 2017 kl. 15.00 - 18.00
Fuldtidsuddannelserne
Cphbusiness Søerne
Nansensgade 19
1366 København K

1. november 2017 kl. 16.00
Fuldtidsuddannelserne laborant og miljøteknolog
Cphbusiness Laboratorie og Miljø
Peder Oxes Allé 2
3400 Hillerød

2. november 2017 kl. 15.00 - 18.00
Fuldtidsuddannelserne
Cphbusiness Lyngby
Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Informationsmøde på Cphbusiness

Informationsmøder om videreuddannelse

Ønsker du at videreuddanne dig ved siden af dit job, er mulighederne mange på Cphbusiness.

På informationsmøderne får du en præsentation af dine muligheder. Du kan desuden få svar på alle dine spørgsmål, herunder valg af uddannelse, praktiske spørgsmål og økonomi.

Du vil også få lejlighed til at tale med en studievejleder om lige netop dine behov i forhold til efter- og videreuddannelse.

Kontakt videreuddannelsesvejledningen

Næste informationsmøder

9. januar 2018 kl. 17.00
Videreuddannelse
Cphbusiness Søerne
Nansensgade 19
1366 København K

 • Kommende informationsmøder og åbent hus

  Se kommende arrangementer på Cphbusiness:

  Åbent hus

  20. februar 2018 kl. 15.00 - 18.00
  Fuldtidsuddannelserne
  Cphbusiness Søerne
  Nansensgade 19
  1366 København K

  21. februar 2018 kl. 16.00
  Fuldtidsuddannelserne laborant og miljøteknolog
  Cphbusiness Laboratorie og Miljø
  Peder Oxes Allé 2
  3400 Hillerød

  22. februar 2018 kl. 15.00 - 18.00
  Fuldtidsuddannelserne
  Cphbusiness Lyngby
  Nørgaardsvej 30
  2800 Kgs. Lyngby

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år