Erhvervsakademiuddannelser

Du kan søge fra den 15. september. Du skal søge om optagelse via Cphbusiness' ansøgningsskema.


Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 29. september kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 16. november kl. 12:00: EU-statsborgere


Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du ansøger, og se krav til dokumentation i vores ansøgningsguide: Sådan søger du.

Sådan modtager du svar

Alle ansøgere vil modtage svar i vores Ansøgerportal.


Svarfrister:

  • Senest den 2. november: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 16. december: EU-statsborgere


Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 16. december.


Professionsbacheloruddannelser

Du kan søge fra den 15. september. Du skal søge om optagelse via Cphbusiness' ansøgningsskema.


Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 29. september kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 16. november kl. 12:00: EU-statsborgere


Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du ansøger, og se krav til dokumentation i vores ansøgningsguide: Sådan søger du.

Sådan modtager du svar

Alle ansøgere vil modtage svar i vores Ansøgerportal.


Svarfrister:

  • Senest den 2. november: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 16. december: EU-statsborgere


Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 16. december.


Forlænget ansøgningsfrist

Vi har forlænget ansøgningsfristen for EU-statsborgere på flere af vores fuldtidsuddannelser med studiestart til januar/februar 2022.


Forlænget ansøgningsfrist og frist for upload af dokumentation:

  • 16. december kl. 12:00: EU-statsborgere

Ansøgere vil blive optaget løbende, så vi anbefaler, at du søger hurtigst muligt. Du vil modtage svar løbende fra d. 16. december 2021


Sådan søger du

Læs mere om, hvordan du ansøger, og se krav til dokumentation i vores ansøgningsguide: Sådan søger du.

Sådan modtager du svar

Alle ansøgere vil modtage svar løbende fra 16. december 2021 i vores Ansøgerportal.