Fagområder

Cphbusiness tilbyder uddannelser både på fuldtid og deltid inden for seks fagområder.

Her kan du læse om Cphbusiness' uddannelser opdelt efter de seks fagområder:

  • Åbent hus 26., 27. og 28. oktober 2020
  • Hør mere om vores fuldtidsuddannelser og start på din uddannelse februar 2021. Åbent hus afholdes online.
  • Informationsmøde 28. oktober 2020
  • Kom og hør mere om efter- og videreuddannelse på deltid.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år