Fagområder

Cphbusiness tilbyder uddannelser både på fuldtid og deltid inden for syv fagområder.

Her kan du læse om Cphbusiness' uddannelser opdelt efter de syv fagområder:

 • Innovation og entreprenørskab

  På innovation og entreprenørskab har vi fokus på at skabe vækst og nye veje i både offentlige og private virksomheder. Innovation og entreprenørskab er fagområdet for dig, som drømmer om arbejde med innovation eller starte din egen virksomhed.

  På Cphbusiness omfatter fagområdet innovation og entreprenørskab bl.a.:

  • Udviklingsprojekter
  • Udvikling og drift af vores iværksættermiljø
  • På Cphbusiness Lyngby er de merkantile uddannelser en del af det innovative læringsmiljø

  Iværksætter- og innovationsmiljøer

  På Cphbusiness arbejder vi aktivt med at udvikle og styrke iværksættermiljøer, der giver de studerende det nødvendige fundament og de rette værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet med innovation og entreprenørskab. Målet er at få etableret flere nye, bæredygtige virksomheder og skabt mere innovation i erhvervslivet.

  Alle studerende på Cphbusiness kan udnytte denne mulighed.

  Merkantile uddannelser og det innovative læringsmiljø på Cphbusiness Lyngby

  Det er vores målsætning at udvikle et nyt uddannelseskoncept, hvor de studerendes kompetencer styrkes gennem innovative læringsforløb, hvor studerende, undervisere og erhvervet alle repræsenterer en ressource, og hvor studerende og medarbejdere har et fælles ansvar.

  Inden for innovation og entreprenørskab tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

  Deltidsuddannelser

  Akademiuddannelser

 • IT og multimedie

  IT og multimedie er et uddannelsesområde, som er kendetegnet ved både stor samfundsmæssig vigtighed og hastig udvikling. Området dækker en række forskellige uddannelser med det fællestræk, at teknologi indgår med betydelig vægt. Den teknologiske udvikling går hurtigt, hvorfor det er vigtigt at være opdateret inden for teknologier og deres anvendelse som medier.

  Fælles for uddannelserne er fokus på at ’gøre’ og ’kunne’. På uddannelserne lægges der stor vægt på, at det er kompetencerne til at anvende teknologierne, der er i fokus, og at det at ’mestre’ en teknologi læres ved at ’gøre’.

  Fælles for uddannelserne er det også, at vi har stor respekt for, at både undervisere og studerende repræsenterer ressourcer, som aktivt bidrager til læringsmiljøet.

  Inden for IT og multimedie tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

  Deltidsuddannelser

  Diplomuddannelser

  Akademiuddannelser

 • Laboratorie og miljø

  Laboratorie og miljø er et område i stadig udvikling. Der er ikke mange ting i din hverdag, som ikke har været igennem en grundig bearbejdning i et laboratorium eller er blevet håndteret på en miljømæssig korrekt måde.

  Miljøteknologer finder typisk job i produktionsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, forsyningsvirksomheder, miljølaboratorier og offentlige forvaltninger. Jobbet er alsidigt med mange forskellige arbejdsopgaver og en varieret hverdag. 

  Laboranter kan finde jobs med fx forskning, produktudvikling og kontrol. Det kunne være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved universiteter, miljølaboratorier eller andre virksomheder. For alle job gælder det, at de primært foregår i laboratorier.

  Inden for dette fagområde tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

 • Ledelse og kommunikation

  Alle virksomheder har brug for god ledelse - og god kommunikation. En leder har brug for konkrete værktøjer, så ledelsen bliver så effektiv og motiverende som muligt. Skal du for eksempel stå for udvikling og motivation af dine medarbejdere, eller skal du udarbejde et overordnet mål for din virksomhed, skal ledelsesgrundlaget være i orden.

  Inden for ledelse og kommunikation tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Deltidsuddannelser

  Diplomuddannelser

  • Ledelse
  • Ledelse - som netbaseret fjernundervisning

  Akademiuddannelser

 • Salg og markedsføring

  Salg og markedsføring er nogle af grundpillerne i en succesfuld vikrsomhed. Det er derfor vigtigt at kunne analysere og gennemføre løsninger i forbindelse med logistiske forhold og handel i både private og offentlige virksomheder. Det er vigtigt at forstå kundebehov, udbud og efterspørgsel, konkurrenter, infrastruktur og forholdene på markedet for at kunne udvikle den optimale strategi.

  Inden for salg og markedsføring tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

  Deltidsuddannelser

  Diplomuddannelser

  Akademiuddannelser

 • Service og oplevelse

  Service og oplevelse er et kerneområde i forhold til brancher som for eksempel hotel, restaurant, entertainment, rejser, sport, industriel service, transport og turisme. Det er vigtigt at kunne arbejde med mennesker i et levende og internationalt arbejdsmiljø, der er under konstant konkurrence.

  Inden for Service og oplevelse tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

  • Serviceøkonom
  • AP Degree in Service, Hospitality and Tourism Management

  Deltidsuddannelser

  Diplomuddannelser

  Akademiuddannelser

 • Økonomi og finans

  Ønsker du at arbejde i den finansielle sektor inden for fx bank, forsikring, realkredit, pension, ejendomshandel, ejendomsadministration eller revision, så er det vigtigt at have en bred forståelse for markedets økonomiske forhold.

  Inden for økonomi og finans tilbyder Cphbusiness følgende uddannelser:

  Fuldtidsuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Erhvervsakademiuddannelser

  Deltidsuddannelser

  Diplomuddannelser

  Akademiuddannelser

  Indledende fagmoduler

  • Indledende erhvervsøkonomi
  • Indledende erhvervsøkonomi som fjernundervisning
  • Indledende økonomisk matematik
 • Åbent hus 29., 30. og 31. oktober 2019
 • Start på en fuldtidsuddannelse til februar 2020.
 • Informationsmøde 29. oktober 2019
 • Kom og hør mere om efter- og videreuddannelse på deltid.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år