Ikke optaget - hvad nu?

Hvis du ikke er blevet optaget på et studie, skyldes det enten:

 • at du ikke opfylder adgangskravene,
 • at du ikke har indsendt fyldestgørende dokumentation, eller
 • at der på de uddannelser, du har søgt, har været flere ansøgere, end der er studiepladser til.

Uddannelsesstederne har efter en samlet vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer optaget de ansøgere, som er bedst kvalificerede.

Hvis du ikke er kommet ind på dine ønskede studier, har du nu to muligheder: Du kan enten søge om ledige studiepladser eller søge ind ved næste optag.

 • Søg ledige studiepladser – sommer

  Fra den 28. juli kan du her se, hvilke ledige studiepladser vi har på Cphbusiness.

  Ledige studiepladser

  Erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen

  • Ingen ledige pladser

  Professionsbacheloruddannelser

  • Ingen ledige pladser

  (Listen opdateres løbende)

  Ønsker du at se, hvilke uddannelsessteder der på landsplan har ledige studiepladser, kan du fra den 28. juli se det på www.ufm.dk.

  Sådan søger du

  Ønsker du at søge om en ledig studieplads på Cphbusiness, kan du gøre det her.

  Nedenfor finder du vores ansøgningsskema samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  For information omkring dokumentation m.m. se venligst vores ansøgningsvejledninger.

  Ansøgere til vores ledige studiepladser optages efter en samlet vurdering af den pågældende ansøgers kvalifikationer.

  Ansøgere med dansk CPR-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  Du vil modtage svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

 • Søg ledige studiepladser – vinter

  Hvis der er ledige studiepladser ved vores vinteroptag, bliver de offentliggjort løbende her på sitet fra den 15. december.

  Ledige studiepladser

  Erhvervsakademiuddannelser

  • Laborant (Cphbusiness Laboratorie og Miljø)

  Professionsbacheloruddannelser

  • ingen ledige pladser

  (Listen opdateres løbende)

  Sådan søger du

  Ønsker du at søge om en ledig studieplads på Cphbusiness, kan du gøre det her.

  Nedenfor finder du vores ansøgningsskema samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  Ansøgningsfristen er den 15. januar 2018 kl. 12.00.

  For information omkring dokumentation m.m. se venligst vores ansøgningsvejledninger.

  Ansøgere til vores ledige studiepladser optages efter en samlet vurdering af den pågældende ansøgers kvalifikationer.

  Ansøgere med dansk CPR-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  Du vil modtage svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

   

 • Søg ind ved næste optag

  Hvis du ikke kom ind på den ønskede uddannelse, har du naturligvis mulighed for at søge ind ved næste optag.

  På Cphbusiness har vi sommeroptag med studiestart i august/september på alle vores uddannelser. På flere af uddannelserne er der også vinteroptag med studiestart i januar/februar. Her kan du se, hvilke uddannelser der har sommer- og vinteroptag.

  Hvis du ønsker at søge ind ved næste optag, kan du søge her:

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år