Ikke optaget - hvad nu?

Hvis du ikke er blevet optaget på et studie, skyldes det enten:

 • at du ikke opfylder adgangskravene,
 • at du ikke har indsendt fyldestgørende dokumentation, eller
 • at der på de uddannelser, du har søgt, har været flere ansøgere, end der er studiepladser til.

Uddannelsesstederne har efter en samlet vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer optaget de ansøgere, som er bedst kvalificerede.

Hvis du ikke er kommet ind på dine ønskede studier, har du nu to muligheder: Du kan enten søge om ledige studiepladser eller søge ind ved næste optag.

 • Søg ledige studiepladser – sommer

  Fra den 28. juli kan du her se, hvilke ledige studiepladser vi har på Cphbusiness.

  Ledige studiepladser

  Erhvervsakademi- og finansbacheloruddannelser

  • Ingen ledige pladser

  Professionsbacheloruddannelser

  • Ingen ledige pladser

  (Listen opdateres løbende)

  Ønsker du at se, hvilke uddannelsessteder der på landsplan har ledige studiepladser, kan du fra den 28. juli se det på www.ufm.dk.

  Sådan søger du

  Ønsker du at søge om en ledig studieplads på Cphbusiness, kan du gøre det her.

  Nedenfor finder du vores ansøgningsskema samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  For information omkring dokumentation m.m. se venligst vores ansøgningsvejledninger.

  Ansøgere til vores ledige studiepladser optages efter en samlet vurdering af den pågældende ansøgers kvalifikationer.

  Ansøgere med dansk CPR-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  Du vil modtage svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

 • Søg ledige studiepladser – vinter

  Hvis der er ledige studiepladser ved vores vinteroptag, bliver de offentliggjort løbende her på sitet fra den 15. december.

  Ledige studiepladser

  Erhvervsakademiuddannelser

  • ingen ledige pladser

  Professionsbacheloruddannelser

  • ingen ledige pladser

  (Listen opdateres løbende)

  Sådan søger du

  Ønsker du at søge om en ledig studieplads på Cphbusiness, kan du gøre det her.

  Nedenfor finder du vores ansøgningsskema samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  Ansøgningsfristen er den 22. december kl. 12.00.

  For information omkring dokumentation m.m. se venligst vores ansøgningsvejledninger.

  Ansøgere til vores ledige studiepladser optages efter en samlet vurdering af den pågældende ansøgers kvalifikationer.

  Ansøgere med dansk CPR-nr. får svar via e-boks. Alle andre får svar på mail.

  Du vil modtage svar hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

   

 • Søg ind ved næste optag

  Hvis du ikke kom ind på den ønskede uddannelse, har du naturligvis mulighed for at søge ind ved næste optag.

  På Cphbusiness har vi sommeroptag med studiestart i august/september på alle vores uddannelser. På flere af uddannelserne er der også vinteroptag med studiestart i januar/februar. Her kan du se, hvilke uddannelser der har sommer- og vinteroptag.

  Hvis du ønsker at søge ind ved næste optag, kan du søge her:

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

REKTOROle Gram-Olesen UDDANNELSESDIREKTØRGregers Christensen RESSOURCEDIREKTØRJacob Jersild ØKONOMI OG PERSONALETeamleder Lars Peter Brejnrod STUDIEADMINISTRATIONStudieadministrationschef Birgitte Søndergaard Laursen SERVICE OG LOKALITETERServicechef Dan Korsgaard ITIT-chef Kim Mikkelsen SEKRETARIATSpecialkonsulent Ann-Cathrine Andersson SALG OG MARKEDSFØRINGOmrådechef Susanne Rievers SERVICE OG OPLEVELSEOmrådechef John Callisen ØKONOMI OG FINANSOmrådechef Bo Larsen IT OG MULTIMEDIEOmrådechef Lars Bogetoft LABORATORIE OG MILJØOmrådechef Annette Thromsholdt LEDELSE OG KOMMUNIKATIONOmrådechef Jørgen Stilling INNOVATION OG ENTREPRENØRSKABOmrådechef Kirsten Ringgaard CPHBUSINESS INTERNATIONALInternational chef Michael Svejstrup CPHBUSINESS STUDIE OG KARRIERECenterchef Søren Meyer CPHBUSINESS PARTNERCenterchef René Mørkeberg CPHBUSINESS INNOVATIONUdviklings- og innovationschef Frank A. Mathiasen KVALITETKvalitetschef Dorte Schmidt MEDIEMediechef Pernille Jørgensen SMARTLEARNINGChef Tue Bjerl Nielsen Direktion Fagområder Partnerskab med de øvrige erhvervsakademier Tværgående centre Tværgående funktioner Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½  år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- og VOKSENUDDANNELSER UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½  år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor(Top-up)1 ½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år