Hvis du som ikke-EU-borger ønsker at søge ind på én af Cphbusiness' erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser eller finansbacheloruddannelsen, så er der en række krav og frister, du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse om disse krav og frister. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte studievejledningen

 • Ansøgnings- og svarfrister for ikke-EU ansøgere

  Ansøgningsfrist for ikke-EU-ansøgere

  Ikke-EU-ansøgere kan søge om optagelse fra 1. februar.


  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation for ikke-EU-ansøgere:

  • 15. marts kl. 12.00

  Sådan søger du

  Læs mere om, hvordan du ansøger, og se krav til dokumentation på denne side og i vores ansøgningsguide: Sådan søger du.

  Sådan modtager du svar

  Hvis du bliver optaget på Cphbusiness, vil du modtage svar i vores Ansøgerportal. Hvis du ikke er blevet optaget på Cphbusiness, vil du ligeledes modtage svar i vores Ansøgerportal.


  Svarfrister for ikke-EU-ansøgere:

  • Professionsbacheloruddannelser (top-up): 2. maj
  • Erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser: 31. maj

  Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 26. juli på ansøgninger til erhvervsakademiuddannelser samt 3½-årige professionsbacheloruddannelser og 11. juli på ansøgninger til professionsbacheloruddannelser (top-up).

 • Dokumentationskrav

  Optagelseskrav

  For at kunne blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse skal du leve op til optagelseskravene.

  Ikke-EU-ansøgere uden en dansk adgangsgivende eksamen skal indsende følgende dokumentation på, at de opfylder adgangskravene til den pågældende erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse:

  • Kopi af dit originale eksamensbevis og karakterudskrift fra dit gymnasium, erhvervsakademi, universitet eller tilsvarende.

   Nogle ansøgere skal, afhængigt af hvor de har gennemført gymnasiet, have gennemført et antal års universitetsstudier efter gymnasiet, for at deres kvalifikationer kan anses for at være lig med en dansk gymnasial eksamen.

   Se Uddannelses- og Forskningsministeriets vejledninger, der findes på ufm.dk, eller kontakt studievejledningen for mere information om dette spørgsmål.

  • En autoriseret oversættelse af dit eksamensbevis og karakterudskrift på dansk eller engelsk.

  • Dokumentation på, at du opfylder eventuelle fagspecifikke optagelseskrav, hvis faget/fagene ikke er en del af din gymnasiale eksamen og/eller en skriftlig bekræftelse fra dit gymnasium eller tilsvarende, der attesterer antal år, timer, samt indhold af undervisning du har modtaget i fagspecifikke optagelseskrav.

  • Ansøgere skal være opmærksomme på, at de skal have bestået fagspecifikke optagelseskrav med mindst karakteren 02 (dansk karakterskala) eller tilsvarende. Hvis der gives flere karakterer i et fag, skal gennemsnittet heraf være mindst 02 (dansk karakterskala) eller tilsvarende.

  • Dokumentation på at du har bestået Dansk på A-niveau eller Studieprøven i dansk.
 • Application fee og undervisningsafgift

  Application fee

  Er du ikke-EU-statsborger uden dansk permanent opholdstilladelse, skal du betale application fee.

  Betalingsfrist

  Hvis du søger om optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse, skal Cphbusiness modtage application fee inden den 15. marts kl. 12.00. Ellers vil din ansøgning ikke blive behandlet.

  Upload venligst betalingskvitteringen sammen med ansøgningen.

  Information om application fee

  • Gebyret skal kun betales én gang, uanset hvor mange uddannelser du søger hos Cphbusiness.
  • Application fee er 100 EUR pr. ansøger, og beløbet betales via webshoppen.
  • Application fee fratrækkes ikke undervisningsafgiften, hvis du bliver optaget på en uddannelse hos Cphbusiness.
  • Application fee er ikke en garanti for optagelse.
  • Application fee kan ikke refunderes, hvis du ikke bliver optaget.

  Undervisningsafgift

  Studerende fra lande uden for EU og EØS (inkl. Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) skal betale undervisningsafgift.

  Undervisningsafgiften er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Se venligst mere information om priserne på uddannelserne her:

  Studerende der er fritaget fra at betale undervisningsafgift

  Du kan blive fritaget for at betale undervisningsafgift, hvis du har en af følgende typer opholdstilladelser i Danmark:

  • Permanent opholdstilladelse*
  • Midlertidig opholdstilladelse m.m.f. varigt ophold
  • Visse typer midlertidige opholdstilladelser med henblik på midlertidigt ophold

  Hvis du har en af de ovenstående opholdstilladelser, er det meget vigtigt at du dokumenterer det korrekt. Det gør du, når du søger om optagelse, ved at uploade et billede af for- og bagsiden af dit opholdskort. Hvis du har en midlertidig opholdstilladelse, skal du også vedhæfte en kopi af afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

  Hvis du allerede har modtaget en opholdstilladelse i forbindelse med studie i Danmark, fritager det dig ikke fra at betale undervisningsafgift. Studieopholdstilladelsen gælder kun den uddannelse og uddannelsesinstitution, som er nævnt i tilladelsen, og har ingen betydning for andre uddannelser og/eller institutioner, du måtte ansøge om.

  *Hvis du har ansøgt om permanent opholdstilladelse, mens du har en midlertidig opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, og du modtager denne, mens optagelsesprocessen pågår, gælder følgende regler:

  • Hvis du får din permanente opholdstilladelse inden semestrets officielle studiestart, får du undervisningsafgiften refunderet for første semester.
  • Hvis du får din permanente opholdstilladelse efter semestrets officielle studiestart, får du ikke undervisningsafgiften refunderet for første semester. Men du skal ikke betale undervisningsafgift for fremtidige semestre.

  Dokumentation af tilstrækkelige midler

  Inden udstedelse af studieopholdstilladelse, vil Udlændingestyrelsen bede studerende fra lande uden for EU og EØS (inkl. Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein) dokumentere, at de kan forsørge sig selv med egne midler under opholdet i Danmark.

  Du kan finde yderligere information og information om opholdstilladelse på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

 • Betaling af application fee

  Application fee på 100 euro skal betales via webshoppen inden den 15. marts kl. 12.00.

  Guide til betaling

  1. Tilgå webshoppen 
  2. Tryk på "Butik" i nederste højre hjørne
  3. Vælg "Fælles" under Kategorier
  4. Vælg "Køb" og tryk på "Godkendelse" i nederste højre hjørne
  5. Indtast dit navn
  6. Indtast din email (brug samme mail som du søger om optagelse med)
  7. Indtast "Application fee" i vinduet "Klasse"
  8. Indtast dit telefonnummer og vælg "Betaling" i nederste højre hjørne
  9. Indtast dine kreditkortinformationer og tryk på "Betal"

  Du vil modtage en kvittering, som du kan uploade når du søger via optagelse.dk. Hvis du allerede har søgt om optagelse kan du uploade kvitteringen via Cphbusiness’ uploadmodul eller via din profil på Ansøgerportalen.