Sådan søger du - sommer

På Cphbusiness har vi sommeroptag med studiestart i august/september på alle vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt finansbacheloruddannelsen.

Erhvervsakademiuddannelser og finansbachelor: Søg ind her

Du kan søge fra den 1. februar. Du skal søge om optagelse til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfrister:

 • 22. marts kl. 12.00: Kvote 2 (forlænget frist)
 • 5. juli kl. 12.00: Kvote 1

Vær opmærksom på, at miljøteknolog- og laborantuddannelsen kan søges med studiestart i hhv. august/september 2020 eller januar/februar 2021. Se mere information under Uddannelser – sommer.

Professionsbacheloruddannelser: Søg ind her

Du kan søge fra den 1. februar. Professionsbacheloruddannelser skal du søge via vores ansøgningsskema.

Ansøgningsfrister:

 • 15. marts kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
 • 12. juni kl. 12.00: EU-statsborgere (forlænget frist)

Sådan søger du

Nedenfor har vi samlet alt det, du skal bruge til at søge om optagelse på Cphbusiness. Før du søger, bør du starte med at læse vores ansøgningsvejledning.

 • Uddannelser - sommer

  Her kan du se, hvilke uddannelser vi udbyder ved vores sommeroptag. Uddannelserne er fordelt under campus. Erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen er anført med optagelsesområdenummer, som skal bruges i ansøgningsskemaet.

  Datamatikeruddannelsen udbydes i Lyngby og på Bornholm. Ønsker du at søge uddannelsen på Bornholm, skal du følge disse retningslinjer:

  Datamatikeruddannelsen på Bornholm skal du søge via www.optagelse.dk. Af tekniske årsager skal du søge ind via datamatikeruddannelsen i Lyngby og derfor anføre optagelsesområdenummer 71110 i ansøgningsskemaet. Samtidig skal du vedhæfte et dokument til din ansøgning, hvor du angiver, at du ønsker at søge om optagelse på datamatikeruddannelsen på Bornholm.

  Erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen

  Cphbusiness City

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Nørrebro

  Cphbusiness Lyngby

  Cphbusiness Hillerød

  Miljøteknolog- og laborantuddannelsen kan du søge med studiestart i hhv. august/september 2020 eller januar/februar 2021. I ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk angiver du den ønskede studiestart ved at benytte det optagelsesområdenummer, der ovenfor er angivet ud for den ønskede studiestart.

  Bornholm

  Professionsbacheloruddannelser

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Nørrebro

  Cphbusiness Lyngby

  Bornholm

  På professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship i Lyngby og på Bornholm er der optagelsessamtaler for ansøgere med visse adgangsgivende eksamener. Læs mere her.

  Flere af uddannelserne har også vinteroptag med studiestart i januar/februar. Se hvilke her.

 • Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Standby, dokumentation, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Dokumentation, motiveret ansøgning, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé, at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelser

  Her finder du vores ansøgningsskema samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  Vær opmærksom på, at du kun kan søge to prioriteter.

 • Kvote 1 og kvote 2

  Ønsker du at søge ind på en erhvervsakademiuddannelse og/eller finansbacheloruddannelsen, skal du finde ud af, om du skal søge i kvote 1 eller kvote 2.

  Bemærk, at kvote 1 og 2 ikke gælder professionsbacheloruddannelser. Se mere under ansøgnings- og svarfrister.

  Kvote 1

  I kvote 1 bliver din ansøgning udelukkende vurderet på baggrund af din adgangsgivende, gymnasiale eksamen samt fagspecifikke optagelseskrav. Er der flere ansøgere, end der er studiepladser, bliver ansøgerne med de højeste eksamensgennemsnit optaget. 

  Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

  Du vil modtage svar på, om du er blevet optaget den 28. juli.

  Husk, at der kan være mere end ét rigtigt uddannelsesvalg for dig, og at du sagtens kan søge ind på flere uddannelser.

  Kvote 2

  I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet på baggrund af følgende:

  • Adgangsgivende eksamen og fagspecifikke optagelseskrav
  • Supplerende uddannelse og/eller kurser
  • Erhvervserfaring inkl. militærtjeneste og lignende
  • Længerevarende udlandsophold (min. 3 måneder)
  • Frivilligt arbejde og lignende (min. 3 måneder)
  • Motiveret ansøgning

  Vær opmærksom på, at barsel ikke godtages som relevant aktivitet, og at vi højest tager erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Ansøgningsfristen er den 22. marts kl. 12.00 (forlænget frist).

  Du vil modtage svar på, om du er blevet optaget den 28. juli.

  Bemærk, at ansøgere med udenlandske og internationale eksamener, ansøgere med erhvervsuddannelser, ansøgere med behov for SPS samt ansøgere, der søger om optagelse med særlig tilladelse eller dispensation også skal søge inden den 22. marts kl. 12.00.

  Du kan læse mere på uddannelsesguidens website om kvote 1 og kvote 2.

  Du kan også læse bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

 • Ansøgnings- og svarfrister

  Her kan du se frister vedrørende vores uddannelser på sommeroptaget med studiestart i august/september.

  Vær opmærksom på, at miljøteknolog- og laborantuddannelsen kan søges med studiestart i hhv. august/september 2020 eller januar/februar 2021. Se mere information under Uddannelser – sommer.

  Erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 22. marts kl. 12.00: Kvote 2 (forlænget frist)
  • 5. juli kl. 12.00: Kvote 1

  Alt materiale skal uploades på www.optagelse.dk

  Hvis du skal supplere for at opfylde de fagspecifikke optagelseskrav, skal dokumentation for tilmelding til eller deltagelse i et suppleringskursus fremsendes samtidig med ansøgningsskemaet.

  Dokumentation for beståede eksamener såsom EUX eller HF, der først afsluttes efter ansøgningsfristen, skal også uploades på www.optagelse.dk straks efter bevis er modtaget, dog ikke senere end 5. juli kl. 12.00. Oplysning herom skal anføres ved ansøgning.

  Vær dog opmærksom på, at dokumentation for fuldførte erhvervsuddannelser (EUD), der først afsluttes efter ansøgningsfristen, senest inden studiestart skal uploades her.

  Dokumentation for beståede suppleringskurser i fagspecifikke optagelseskrav, der først modtages efter den 5. juli, kan frem til den 26. august kl. 12.00 uploades her.

  Svarfrister:

  • 3. juni: Ikke-EU-statsborgere
  • 28. juli: EU-statsborgere

  Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 28. juli.

  Ansøgere, der optages ved Cphbusiness vil modtage svar i vores Ansøgerportal. Alle andre ansøgere vil modtage svar fra de søgte uddannelsesinstitutioner eller Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

  Professionsbacheloruddannelser

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 15. marts kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 12. juni kl. 12.00: EU-statsborgere (forlænget frist)

  Dokumentation for beståede eksamener i forbindelse med erhvervsakademiuddannelser, der først afsluttes efter ansøgningsfristen, skal indsendes straks efter bevis er modtaget, dog senest den 5. juli kl. 12.00. Oplysning herom skal anføres ved ansøgning. Dokumentationen skal uploades her.

  Svarfrister:

  • 1. maj: Ikke-EU-statsborgere
  • 1. juli: EU-statsborgere

  Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 1. juli.

  Alle ansøgere vil modtage svar i vores Ansøgerportal.

  For ansøgnings- og svarfrister på vores vinteroptag, klik her.

 • Kvotienter og studiepladser

  Her kan du finde statistik over antal af ansøgere, antal af optagede og adgangskvotienter for de enkelte uddannelser ved tidligere års sommeroptag.

  Antallet af ansøgere og niveauet af deres karaktersnit, samt hvor mange hold Cphbusiness vælger at oprette, kan variere fra år til år. Vær derfor opmærksom på, at tallene kun er vejledende.

  Erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen

  Professionsbacheloruddannelser

  Klik her for at se kvotienter og studiepladser for vores vinteroptag.

 • Upload

  Hvis du skal uploade dokumenter til Cphbusiness i forbindelse med ansøgning om optagelse, kan du gøre det her via en sikker forbindelse.

  Nedenfor kan du se, hvilken dokumentation du kan uploade til vores sommeroptag samt se, hvordan du samler- og komprimerer flere filer til upload, før du sender dit materiale.

  Vær venligst opmærksom på at overholde vores frister for fremsendelse af materiale i forbindelse med ansøgning om optagelse. For information om frister se Ansøgnings- og svarfrister.

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål

  Ofte stillede spørgsmål om optagelse til vores sommeroptag kan du finde svar på her: 

  Q: Hvad kan jeg læse på Cphbusiness?

  A: På Cphbusiness kan du læse en bred vifte af uddannelser som både fuldtids- og deltidsstudie. For yderligere information se her.   

  Q: Hvordan søger jeg ind?

  A: Vil du søge erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen, skal du søge via www.optagelse.dk. Professionsbacheloruddannelser skal du søge via vores ansøgningsskema, som du finder ovenfor. Information om ansøgnings- og svarfrister finder du her

  Q: Hvad er adgangskravene?

  A: Der er forskellige adgangskrav alt efter, hvilken uddannelse du søger ind på. Læs mere om krav på de enkelte uddannelser her.

  Q: Hvad er adgangskvotienterne til de enkelte uddannelser?

  A: Adgangskvotienterne siger noget om, hvor mange der søgte ind i forhold til antallet af studiepladser det pågældende år. Se mere under Kvotienter og studiepladser.

  Q: Skal jeg søge i kvote 1 eller kvote 2?

  A: Læs Kvote 1 og kvote 2 for at afgøre hvor du skal søge.

  Q: Hvad skal jeg uploade sammen med min ansøgning?

  A: Du skal vedhæfte dokumentation for opfyldelse af optagelseskrav og evt. andre aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Læs mere i Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser. Nogle ansøgere skal også vedlægge en motiveret ansøgning. Læs mere information under punktet "Skal jeg skrive en motiveret ansøgning?".

  Q: Må jeg supplere fag i sommerferien?

  A: Ja, det må du gerne. Vær opmærksom på regler for indsendelse af dokumentation i forbindelse med suppleringskurser. Læs mere i Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen.

  Q: Hvad betyder standby?

  A: Standby betyder venteliste. Når du søger erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen på www.optagelse.dk, kan du vælge, om du vil søge om optagelse på en venteliste. Vær dog opmærksom på, at søger du om optagelse på miljøteknolog- og laborantuddannelsen er der særlige regler for standby. Læs Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen for mere information. Søger du professionsbacheloruddannelser på vores hjemmeside, kan du ikke søge om optagelse på de ventelister, Cphbusiness opretter. Læs Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser for mere information.

  Q: Er der krav til mine danskkundskaber?

  A: Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal dokumentere fyldestgørende kundskaber i dansk. Se Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser for yderligere information.

  Q: Er der krav til mine engelskfærdigheder?

  A: Alle ansøgere på vores engelsksprogede uddannelser skal vedlægge dokumentation for bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på 3,0 (uden oprunding) eller dokumentation, der kan sidestilles hermed. Generelt anbefales det at have gode kvalifikationer i engelsk, idet der forekommer engelsksproget litteratur i undervisningen. På flere af vores uddannelser er der specifikke fagkrav til engelskniveau. Læs mere her.

  Q: Jeg mangler at afslutte adgangsgivende eksaminer, fag eller tests. Kan jeg stadig søge?

  A: Ja, du kan stadig søge om optagelse. Du skal dog være opmærksom på, at en eventuel optagelse vil være betinget af, at du består og opfylder adgangskravene, samt sørger for at indsende dokumentation herfor til Cphbusiness inden for de fastsatte frister. Se mere under Ansøgnings- og svarfrister

  Q: Skal jeg skrive en motiveret ansøgning?

  A: Søger du erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen i kvote 2, bør du vedlægge en motiveret ansøgning. Søger du i kvote 1, er det ikke nødvendigt. Se Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen for yderligere information. Søger du vores professionsbacheloruddannelser, bør du også vedlægge en motiveret ansøgning. Se Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser for yderligere information.

  Q: Hvorfor kan jeg ikke uploade mine filer samlet på www.cphbusiness.dk?

  A: Vores system kan desværre kun modtage filer op til 7 mb. Overskrider den samlede fil denne maximum grænse, bliver du nødt til at uploade filerne enkeltvis.

  Q: Optagelse.dk giver problemer, hvad gør jeg?

  A: Du skal kontakte Support på Optagelse.dk. Se kontaktinfo på www.optagelse.dk

  Q: Hvornår og hvordan får jeg svar?

  A: Se Ansøgnings- og svarfrister.

  Q: Hvordan ved jeg om jeg er optaget eller har fået et afslag på min ansøgning?

  A: Alle ansøgere til Cphbusiness får svar på deres ansøgning, uanset om de bliver optaget eller får et afslag. Du modtager kun ét svar, selvom du har søgt flere uddannelser. Hvornår og hvordan du får svar, kan du se her. Har du mod forventning ikke fået svar på din ansøgning, skal du kontakte optagelseskontoret på e-mail optag@cphbusiness.dk

  Q: Hvordan bekræfter jeg den tilbudte studie-, standby- eller ventelisteplads?

  A: Hvis du bliver tilbudt en studie-, standby- eller ventelisteplads, vil det i dit optagelsesbrev fremgå, hvornår du skal bekræfte, om du ønsker den tilbudte plads eller ej i Ansøgerportalen. Når du bekræfter din plads vil du efterfølgende modtage en kvitteringsmail.

  Q: Jeg er blevet optaget. Hvor finder jeg oplysninger vedrørende fx studiestart og bogpakker?

  A: Oplysninger vedrørende studiestart kan du finde i det velkomstbrev, du modtager i Ansøgerportalen ca. 10 dage efter, at du har accepteret din studieplads.

  Q: Hvornår kan jeg søge SU?

  A: Se svar under SU og SPS.

  Q: Kan jeg udsætte min optagelse?

  A: Det er desværre ikke muligt at udsætte din studiestart til hverken næste sommer- eller vinterstart, med mindre der er tale om dokumenteret alvorlig sygdom. For nærmere information kontakt venligst Studievejledningen på Cphbusiness. Såfremt du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du takke nej i Ansøgerportalen og søge igen til hhv. næste sommer- eller vinteroptag. For information omkring hvordan du søger ind, se venligst Ansøgere.

  Q: Kan jeg skifte uddannelse eller campus?

  A: Det er desværre ikke muligt at skifte uddannelse eller campus.

  Q: Hvem skal jeg tale med, hvis jeg har et specifikt spørgsmål til afgørelsen på min ansøgning?

  A: Kontakt venligst optagelseskontoret på e-mail optag@cphbusiness.dk

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen på din ansøgning, skal du skrive til klage@cphbusiness.dk

  Q: Kan jeg stadig nå at søge om optagelse til sommeroptaget?

  A: Når ansøgningsfristerne er overskredet, er det ikke længere muligt at søge om optagelse. For information om Ansøgnings- og svarfrister se her. Hvis Cphbusiness udbyder ledige studiepladser, vil de løbende blive offentliggjort på vores hjemmeside fra den 28. juli. Se Søg ledige studiepladser – sommer.

  Q: Skal ansøgere til ledige pladser opfylde de samme adgangskrav, som ved almindeligt optag?

  A: Ja, ansøger skal leve op til samme adgangskrav.

  Q: Jeg har søgt en ledig studieplads, hvornår og hvordan får jeg svar?

  A: Se svar under Søg ledige studiepladser – sommer.

  Q: Kan jeg læse på deltid?

  A: Ja, på Cphbusiness kan du læse et stort udvalg af akademi- og diplomuddannelser på deltid. Se mere på Sådan søger du – videreuddannelse.

  Q: Hvor kan jeg finde Cphbusiness på de sociale medier?

  A:

  Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Optagelseskontoret.

  For at se FAQ - ofte stillede spørgsmål til vores vinteroptag skal du klikke her.

 • Åbent hus 27., 28. og 29. oktober 2020
 • Kom og hør mere om vores fuldtidsuddannelser og start på din uddannelse februar 2021.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år