Dokumentation

Her kan du se, hvilken dokumentation du kan uploade til vores sommeroptag.

  • Supplerende dokumenter til ansøgning til professionsbacheloruddannelser
  • Supplerende dokumenter til ansøgning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen
    • Fx dokumentation i forbindelse med suppleringskurser eller dokumentation, du har oplyst om i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk (Frem til den 5. juli uploades supplerende dokumenter på www.optagelse.dk. Efter den 5. juli og frem til studiestart uploades dokumentationen her på hjemmesiden.)
  • Følgeskrivelse (Signaturepage)
    (Hvis du har søgt på www.optagelse.dk)
    • Husk venligst at datere og underskrive følgeskrivelsen. Ved upload skal du indtaste dit fulde navn og e-mailadresse.

Gå til uploadsiden her.