Dokumentation

Her kan du se, hvilken dokumentation du kan uploade til vores sommeroptag.

  • Supplerende dokumenter til ansøgning til professionsbacheloruddannelser
  • Supplerende dokumenter til ansøgning til erhvervsakademiuddannelser og finansbacheloruddannelsen
    • Fx dokumentation i forbindelse med suppleringskurser eller dokumentation, du har oplyst om i forbindelse med din ansøgning på www.optagelse.dk (Frem til den 5. juli uploades supplerende dokumenter på www.optagelse.dk. Efter den 5. juli, og frem til den 26. august kl. 12.00 uploades dokumentationen her på hjemmesiden.)
  • Følgeskrivelse (Signaturepage)
    (Hvis du har søgt på www.optagelse.dk)
    • Husk venligst at datere og underskrive følgeskrivelsen. Ved upload skal du indtaste dit fulde navn og e-mailadresse.

Gå til uploadsiden her.