Sådan søger du - videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse på deltid, udbyder Cphbusiness et stort udvalg af akademi- og diplomuddannelser på vores videreuddannelsesprogram.

Akademiuddannelser tager 2 ½ - 3 år og svarer i niveau til en erhvervsakademiuddannelse. Diplomuddannelser tager 2 ½ - 3 år år og svarer til en professionsbacheloruddannelse. Du kan læse mere herom under Find din uddannelse.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende optagelse, kan du kontakte optagelseskontoret på tlf. 36 15 49 00 eller e-mail optag@cphbusiness.dk.

Du kan også kontakte studievejledningen for videreuddannelse på tlf. 36 15 45 18, via vores kontaktformular eller e-mail evu@cphbusiness.dk.

 • Upload af uddannelsesbeviser og CV

  Upload uddannelsesbevis og CV her samt evt. tro- og loveerklæring


  Adgangskravet for deltagelse på en akademiuddannelse er som minimum følgende:

  • en relevant erhvervsuddannelse, eller
  • en gymnasial uddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring

  Adgangskravet for deltagelse på en diplomuddannelse er som minimum følgende:

  • en kort eller mellemlang videregående uddannelse (minimum to år), og
  • mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

  Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene eller er dit uddannelsesbevis bortkommet, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen på evu@cphbusiness.dk eller tlf. 36 15 45 17.

 • Upload af tro- og loveerklæring til omstillingsfonden

  Upload tro- og loveerklæring ved ansøgning om støtte fra omstillingsfonden

 • Upload jobcenter-dokumentation

  Upload jobcenterdokumentation

Informationsmøde 13. og 15. august 2019 Læs mere om informationsmøder

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år