Sådan søger du - videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse på deltid, udbyder Cphbusiness et stort udvalg af akademi- og diplomuddannelser på vores videreuddannelsesprogram.

Akademiuddannelser tager 2 ½ - 3 år og svarer i niveau til en erhvervsakademiuddannelse. Diplomuddannelser tager 2 ½ - 3 år år og svarer til en professionsbacheloruddannelse. Du kan læse mere herom under Find din uddannelse.

På Cphbusiness er det Cphbusiness Partner, der varetager videreuddannelse.

Kontakt

Cphbusiness Partner, Tlf. 36 15 45 18, videreuddannelse@cphbusiness.dk

VidereuddannelsesVejledningen, Tlf. 36 15 45 17, vejledning-videreuddannelse@cphbusiness.dk

  • Upload af uddannelsesbeviser

    Upload dine uddannelsesbeviser

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år