Sådan søger du - vinter

På Cphbusiness har vi vinteroptag med studiestart i januar/februar på flere af vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser: Søg ind her

Du kan søge fra den 15. september. Du skal søge om optagelse via vores ansøgningsskema.

Ansøgningsfrister

 • 29. september 2019 kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
 • 15. november 2019 kl. 12:00: EU-statsborgere

Vær opmærksom på, at miljøteknolog- og laborantuddannelsen med studiestart i januar/februar 2021 skal søges via sommeroptaget 2020. Se mere information under Sådan søger du – sommer.

Sådan søger du

Nedenfor har vi samlet alt det, du skal bruge til at søge om optagelse på Cphbusiness. Før du søger, bør du starte med at læse vores ansøgningsvejledning:

 • Uddannelser - vinter

  Her kan du se, hvilke uddannelser vi udbyder ved vores vinteroptag. Uddannelserne er fordelt under campus.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Cphbusiness City

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Nørrebro      

  Cphbusiness Lyngby

  Cphbusiness Hillerød

  Professionsbacheloruddannelser

  Cphbusiness Søerne

  Cphbusiness Lyngby

  På professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship er der optagelsessamtaler for ansøgere med visse adgangsgivende eksamener. Læs mere her.

  Se vores uddannelser på sommeroptaget med studiestart i august/september her.

 • Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Dokumentation, motiveret ansøgning, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé, at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser

  Før du søger om optagelse på Cphbusiness, er det vigtigt, at du grundigt har sat dig ind, hvordan du skal søge.

  Dokumentation, motiveret ansøgning, optagelseskrav og ansøgningsfrister er blot nogle af de ting, du skal kende til.

  Det er derfor en rigtig god idé, at læse vores ansøgningsvejledning, da den vil klæde dig godt på til at lave en optimal ansøgning.

 • Ansøgningsskema til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Her finder du vores ansøgningsskema til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt diverse blanketter til brug ved ansøgning.

  Ansøgningsskemaet udfyldes online og sendes sammen med din tilhørende dokumentation.

  Vær venligst opmærksom på, at du kun kan søge to prioriteter.

 • Ansøgnings- og svarfrister

  Her kan du se frister vedrørende vores uddannelser på vinteroptaget med studiestart i januar/februar.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 29. september 2019 kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 15. november 2019 kl. 12:00: EU-statsborgere

  Vær opmærksom på, at miljøteknolog- og laborantuddannelsen med studiestart i januar/februar 2021 skal søges via sommeroptaget 2020. Se mere information under Sådan søger du – sommer.

  Hvis du skal supplere for at opfylde de fagspecifikke optagelseskrav, skal dokumentationen for tilmelding til eller deltagelse i et suppleringskursus fremsendes samtidig med ansøgningsskemaet.

  Dokumentation for beståede eksamener såsom EUX eller HF, der først afsluttes efter ansøgningsfristen, skal straks efter bevis er modtaget og senest den 20. januar 2020 kl. 12.00 være Cphbusiness i hænde.

  Vær dog opmærksom på, at dokumentation for fuldførte erhvervsuddannelser (EUD), der først afsluttes efter ansøgningsfristen, senest inden studiestart skal uploades her.

  Dokumentation for beståede suppleringskurser i fagspecifikke optagelseskrav skal senest den 20. januar 2020 kl. 12.00 være Cphbusiness i hænde.

  Dokumentationen uploades her.

  Svarfrister:

  • Senest den 1. november 2019: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 16. december 2019: EU-statsborgere

  Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 16. december 2019.

  Alle ansøgere vil modtage svar i vores Ansøgerportal.

  Professionsbacheloruddannelser

  Ansøgningsfrister og frister for upload af dokumentation:

  • 29. september 2019 kl. 12.00: Ikke-EU-statsborgere
  • 15. november 2019 kl. 12:00: EU-statsborgere

  Dokumentation for beståede eksamener i forbindelse med erhvervsakademiuddannelser, der først afsluttes efter ansøgningsfristen, skal indsendes straks efter bevis er modtaget, dog senest den 20. januar 2020 kl. 12.00. Oplysning herom skal anføres ved ansøgning. Dokumentationen skal uploades her.

  Svarfrister:

  • Senest den 1. november 2019: Ikke-EU-statsborgere
  • Senest den 16. december 2019: EU-statsborgere

  Ikke-EU-statsborgere, der er undtaget fra at betale undervisningsafgift for uddannelsesforløbet, vil modtage svar den 16. december 2019.

  Alle ansøgere vil modtage svar i vores Ansøgerportal.

  Se ansøgnings- og svarfrister på vores sommeroptag her.

 • Kvotienter og studiepladser

  Her kan du finde statistik over antal af ansøgere og optagede for de enkelte uddannelser ved tidligere års vinteroptag.

  Antallet af ansøgere og niveauet af deres karaktersnit, samt hvor mange hold Cphbusiness vælger at oprette, kan variere fra år til år. Vær derfor opmærksom på, at tallene kun er vejledende.

  Erhvervsakademiuddannelser

  Professionsbacheloruddannelser

  Klik her for at se kvotienter og studiepladser for vores sommeroptag.

 • Upload

  Hvis du skal uploade dokumenter til Cphbusiness i forbindelse med ansøgning om optagelse, kan du gøre det her via en sikker forbindelse.

  Nedenfor kan du se, hvilken dokumentation du kan uploade til vores vinteroptag, samt se hvordan du samler- og komprimerer flere filer til upload, før du sender dit materiale.

  Vær venligst opmærksom på at overholde vores frister for fremsendelse af materiale i forbindelse med ansøgning om optagelse. For information om frister se Ansøgnings- og svarfrister.

 • FAQ - ofte stillede spørgsmål

  Ofte stillede spørgsmål om optagelse til vores vinteroptag kan du finde svar på her:

  Q: Hvad kan jeg læse på Cphbusiness?

  A: På Cphbusiness kan du læse en bred vifte af uddannelser som både fuldtids- og deltidsstudie. For yderligere information se her

  Q: Hvordan søger jeg ind?

  A: Alle uddannelser på vores vinteroptag skal søges via denne hjemmeside. For information om Ansøgnings- og svarfrister se her.

  Q: Hvad er adgangskravene?

  A: Der er forskellige adgangskrav alt efter, hvilken uddannelse du søger ind på. Læs mere om krav på de enkelte uddannelser her.

  Q: Skal jeg søge i kvote 1 eller kvote 2?

  A: På vinteroptaget er der ikke seperate ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, men derimod kun én samlet ansøgningsfrist. Læs mere under Ansøgnings- og svarfrister

  Q: Hvad skal jeg uploade sammen med min ansøgning?

  A: Du skal vedhæfte dokumentation for opfyldelse af optagelseskrav og evt. andre aktiviteter, som du ønsker, skal indgå i vurderingen af din ansøgning, samt en motiveret ansøgning. Læs mere i Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser.

  Q: Hvad betyder venteliste?

  A: Ved hvert optag opretter Cphbusiness ventelister til de udbudte uddannelser, hvor optagelsesberettigede ansøgere, hvis kvalifikationer ikke rakte til at blive tilbudt en studieplads, kan optages. Læs mere i Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser.

  Q: Er der krav til mine danskkundskaber?

  A: Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk som modersmål, eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal dokumentere fyldestgørende kundskaber i dansk. Se Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser for yderligere information.

  Q: Er der krav til mine engelskfærdigheder?

  A: Alle ansøgere på vores engelsksprogede uddannelser skal vedlægge dokumentation for bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på 3,0 (uden oprunding) eller dokumentation, der kan sidestilles hermed. Generelt anbefales det at have gode kvalifikationer i engelsk, idet der forekommer engelsksproget litteratur i undervisningen. På flere af vores uddannelser er der specifikke fagkrav til engelskniveau. Læs mere her.

  Q: Jeg mangler at afslutte adgangsgivende eksaminer, fag eller tests. Kan jeg stadig søge?

  A: Ja, du kan stadig søge om optagelse. Du skal dog være opmærksom på, at en eventuel optagelse vil være betinget af, at du består og opfylder adgangskravene samt sørger for at indsende dokumentation herfor til Cphbusiness inden for de fastsatte frister. Se mere under Ansøgnings- og svarfrister

  Q: Skal jeg skrive en motiveret ansøgning?

  A: Du bør vedlægge en motiveret ansøgning til alle vores erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. For yderligere information se Ansøgningsvejledning til erhvervsakademiuddannelser eller Ansøgningsvejledning til professionsbacheloruddannelser.

  Q: Hvorfor kan jeg ikke uploade mine filer samlet på www.cphbusiness.dk?

  A: Vores system kan desværre kun modtage filer op til 7 mb. Overskrider den samlede fil denne maximum grænse, bliver du nødt til at uploade filerne enkeltvis.

  Q: Hvornår og hvordan får jeg svar?

  A: Se Ansøgnings- og svarfrister.

  Q: Hvordan ved jeg om jeg er optaget eller har fået et afslag på min ansøgning?

  A: Alle ansøgere til Cphbusiness får svar på deres ansøgning, uanset om de bliver optaget eller får et afslag. Du modtager kun ét svar, selvom du har søgt flere uddannelser. Du vil modtage svaret i vores Ansøgerportal

  Har du mod forventning ikke fået svar på din ansøgning, skal du kontakte optagelseskontoret på e-mail optag@cphbusiness.dk.

  Q: Hvordan bekræfter jeg den tilbudte studie- eller ventelisteplads?

  A: Hvis du bliver tilbudt en studie- eller ventelisteplads, vil det i dit optagelsesbrev fremgå, hvornår du skal bekræfte, om du ønsker den tilbudte plads eller ej i Ansøgerportalen. Når du bekræfter din plads vil du efterfølgende modtage en kvitteringsmail.

  Q: Jeg er blevet optaget. Hvor finder jeg oplysninger vedrørende f.eks. studiestart og bogpakker?

  A: Oplysninger vedrørende studiestart kan du finde i det velkomstbrev, du modtager i Ansøgerportalen ca. 10 dage efter, du har accepteret din studieplads.

  Q: Hvornår kan jeg søge SU?

  A: Se svar under SU og SPS.

  Q: Kan jeg udsætte min optagelse?

  A: Det er desværre ikke muligt at udsætte din studiestart til hverken næste sommer- eller vinterstart, med mindre der er tale om dokumenteret alvorlig sygdom. For nærmere information kontakt venligst Studievejledningen på Cphbusiness. Såfremt du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du takke nej i Ansøgerportalen og søge igen til hhv. næste sommer- eller vinteroptag. For information omkring hvordan du søger ind, se venligst Ansøgere.

  Q: Kan jeg skifte uddannelse eller campus?

  A: Det er desværre ikke muligt at skifte uddannelse eller campus.

  Q: Hvem skal jeg tale med, hvis jeg har et specifikt spørgsmål til afgørelsen på min ansøgning?

  A: Kontakt venligst optagelseskontoret på e-mail optag@cphbusiness.dk

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen på din ansøgning, skal du skrive til klage@cphbusiness.dk

  Q: Kan jeg stadig nå at søge om optagelse til vinteroptaget?

  A: Når ansøgningsfristerne er overskredet, er det ikke længere muligt at søge om optagelse. For information om Ansøgnings – og svarfrister se her.

  Hvis Cphbusiness udbyder ledige studiepladser, vil de løbende blive offentliggjort på vores hjemmeside fra den 16. december. Se Søg ledige studiepladser – vinter

  Q: Skal ansøgere til ledige pladser opfylde de samme adgangskrav, som ved almindeligt optag?

  A: Ja, ansøger skal leve op til samme adgangskrav.

  Q: Jeg har søgt en ledig studieplads, hvornår og hvordan får jeg svar?

  A: Se svar under Søg ledige studiepladser – vinter.

  Q: Kan jeg læse på deltid? 

  A: Ja, på Cphbusiness kan du læse et stort udvalg af akademi- og diplomuddannelser på deltid. Se mere på Sådan søger du – videreuddannelse.

  Q: Hvor kan jeg finde Cphbusiness på de sociale medier?

  A:

  Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Optagelseskontoret.

  For at se FAQ - ofte stillede spørgsmål til vores sommeroptag skal du klikke her.

 • Åbent hus 27., 28. og 29. oktober 2020
 • Kom og hør mere om vores fuldtidsuddannelser og start på din uddannelse februar 2021.

Få overblikket over det danske uddannelsessystem

Nedenfor kan du se strukturen i det danske uddannelsessystem og få overblikket over Cphbusiness’ uddannelser.

Erhvervs- akademi- uddannelse 2-2 ½ år Master- uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelser Videregående uddannelser UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER Kandidat Fuldtidsuddannelser Uddannelser samtidigt med job (deltid) Universitets- bachelor Grundlæg- gende voksen uddannelse Professions- bachelor 3 ½ år Uddannelser hos Cphbusiness Øvrige uddannelser Arbejds- markeds- uddannelse Professions- bachelor (Top-up) 1½ år Akademi- uddannelse 3 år Diplom- uddannelse 2-3 år Erhvervserfaring Min. 2 år Erhvervserfaring Min. 2 år