International konsulentuddannelse

Vil du styrke dine konsulentkompetencer og øge din professionalisme som konsulent? Så tag en international konsulentuddannelse. 

Cphbusiness har i samarbejde med CMC Denmark og Erhvervsakademi Aarhus udviklet et skræddersyet forløb til konsulentbranchen.

I dette samarbejde mellem en privat uddannelsesaktør og to af Danmarks største erhvervsakademier, som begge har lang erfaring med at uddanne ledere og projektledere, krydres denne internationale konsulentuddannelse med udvalgte fagmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse.

Målgrupper

Uddannelsen er relevant for konsulenter, der rådgiver inden for et bestemt ekspertiseområde.

Vi ser konsulentgerningen som en profession, hvor du som konsulent ønsker at professionalisere og videreudvikle din ekspertise inden for faget.

De primære målgrupper er:

 • Interne konsulenter fra både den private og den offentlige sektor
 • Dimittender, der ønsker at videreuddanne sig ad konsulentvejen
 • Små- og mellemstore virksomheder indenfor konsulentbranchen
 • Erfarne leder, der ønsker at gå konsulentvejen

Uddannelsens opbygning

Rammen for uddannelsen er en international Body of Knowledge, som er akkrediteret under CMC Global. Desuden anvender vi den internationale ISO 20700 som standard for konsulentarbejde. På denne måde sikrer vi, at uddannelsen svarer til de internationale standarder.

Uddannelsen er struktureret som en række moduler med følgende omdrejningspunkter:

 • Modul 1 - Konsulentfaget som profession, herunder konsulentens fundament samt udvalgte konsulentroller ved CMC Denmark - 2 dage - se datoer hos CMC Denmark
 • Modul 2 - Viden og innovationsledelse - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus
 • Modul 4 - Kommunikation og organisation - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus
 • Modul 5 - Ledelse og filosofi - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus

Hvorfor er uddannelsen relevant?

Konsulentbranchen udfordres konstant af kunder, der stiller stadigt større krav til konsulenternes evne til at skabe troværdighed omkring deres eksistensgrundlag.

Evnen til at skabe tillid, som hverken må være for nær eller for fjern. Evnen til at dokumentere sine faglige kompetencer. Evnen til at arbejde internationalt uden samtidig at miste sit nationale ståsted. Evnen til hurtigt at sætte sig ind i en helt ny situation og i selve virksomheden for efterfølgende at kunne skræddersy løsninger hertil. Kendskabet til metoder og trends, som kunden ikke selv har haft tid og lejlighed til at sætte sig ind i. Evnen til at levere gode resultater, der kan bevises, og som gør en forskel.

Derfor er konsulenten konstant under et stort pres, men dette er profilen på fremtidens konsulent - om vi kan lide det eller ej.

I takt med, at kunderne selv bliver dygtigere, bliver omverdenens krav til konsulenterne naturligvis også større. Man bruger idag konsulenter med det formål at få værdi for de penge, som man bruger, og ikke bare til at blåstemple en konklusion, man i forvejen havde. Kunderne forventer med god grund meget mere.

En ambitiøs uddannelse

Uddannelsen er designet således, at såvel dine personlige som faglige kompetencer styrkes. Vi sætter fokus på din kapabilitet og adfærd gennem praktisk opgaveløsning - meget gerne via egne projekter - og samtidig øges din forretningsindsigt og relationsopbygning, så hele din forretningsværdi forøges.

Erfarne undervisere

En ambitiøs uddannelse kræver erfarne og certificerede undervisere, som alle kommer fra både det akademiske og praktiske miljø. Vores undervisere har mange års erfaring inden for deres undervisningsområder. Underviserne gør brug af fleksible læringselementer, så indlæringen bliver udfordrende og spændende.

Niveau

Uddannelsen giver 15 ECTS, der kan benyttes til meritoverførsel indenfor flere videregående uddannelser i Danmark eller i udlandet. Herudover fortæller ECTS point noget om uddannelsens arbejdsbelastning. Undervisningsmaterialet svarer til en mellemlang videregående uddannelse, og materialerne er både på engelsk og dansk. I løbet at uddannelsen, vil du kunne tage tre eksaminer og en afsluttende certificering i konsulentarbejde. Hvis du har nok erfaring, kan der certificeres på et niveau, der matcher din erfaring. Uddannelsen har en varighed af cirka 18 måneder.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende ud fra en realkompetencevurdering. Generelt bør deltagerne have 2- 3 års erhvervserfaring indenfor ledelse, rådgivning eller projektledelse.

Er uddannelsen noget for dig?

 • Uddannelsen fokuserer på at kvalificere og differentiere dig
 • Uddannelsen giver dig en god forberedelse til den internationalt anerkendte CMC-certificering som managementkonsulent
 • Indholdet og opbygningen af uddannelsen sikrer, at du kommer på det rette niveau, og i kombination med CMC-certificeringen, bliver du bedre sikret for fremtiden.

Uddannelsen kan suppleres

Du kan supplere uddannelsen med andre tilvalgsfag eller uddannelser på Cphbusiness eller på Erhvervsakademi Aarhus.

Pris

Prisen per modul varierer, men er maksimalt 8.600,- inklusiv fuld forplejning. Prisen afhænger af, hvorvidt du vælger at læse diplomfagene i København eller i Århus. Alle priser er eksklusive moms og CMC-certificering.

Tilmelding

Du tilmelder dig hvert modul enkeltvis ved at benytte det ovenstående link ved det pågældende modul, og du vælger selv, om det passer dig bedst at følge det enkelte fag i København eller Århus.