Virksomhedshold

Cphbusiness tilbyder uddannelsesforløb for virksomheder, der gerne vil have et kompetenceløft.

Har din virksomhed brug for et kompetenceløft inden for fx digitalisering eller konsulentfaget? Så har I mulighed for at deltage på vores virksomhedshold, som hver især er tilrettelagt på forhånd eller tager udgangspunkt i et særligt tema. Læs mere om forløbene nedenfor.

Cphbusiness tilbyder også virksomhedstilpassede uddannelsesforløb, som vi skaber i dialog med dig, så de matcher lige netop din virksomheds behov. Læs mere under Skræddersyede virksomhedshold.

 • Digital Ledelseskultur

  Er du leder i en virksomhed med digitale ambitioner, og vil du gerne udfordre og styrke dit digitale mindset? Så kan du nu få et omfattende kompetenceløft gennem EU-projektet Digital Ledelseskultur.

  Målgruppe

  Projektet Digital Ledelseskultur retter sig mod virksomheder i størrelsen 2-250 ansatte, der søger afklaring på, hvad digitalisering er, hvorfor det er vigtigt for virksomheden, og hvordan virksomheden løfter en digital strategi, som medfører en stærkere differentiering i markedet.

  Formål

  Projektets formål er at skabe et konkret og målrettet kompetenceudviklende forløb over 10 måneder for 2-3 af virksomhedens ledere, der vil udfordre deres tankegang i forhold til teknologi og forretningsmodeller. Målet er at gøre jer i stand til at sikre virksomhedens langsigtede overlevelsesstrategi.

  Hvad får din virksomhed ud af forløbet?

  Du får:

  • Et fællesskab og et udfordrende ledernetværk.
  • Én-til-én-sparring på digitale indsatsområder for din forretning.
  • En handlingsplan for din virksomheds digitale udvikling med fokus på effektivisering og/eller vækst.
  • Et kompetenceforløb, der primært finder sted på arbejdspladsen.

  Forløbet er ikke et fastlagt kursus, men tager udgangspunkt i lige netop jeres behov. Du fortæller os, hvilke specifikke områder inden for digitalisering, som kræver fokus i din virksomhed. Derefter planlægger vi i fællesskab et forløb, som sikrer en stærk digital strategi og giver jer konkrete værktøjer med hjem.

  Forløbets opbygning

  Det enkelte forløb kan være enten bredt merkantilt eller branchespecifikt (transport og logistik, service, bygge-anlæg, mode/design, turisme eller produktion). Vi planlægger løbende skræddersyede forløb med udgangspunkt i jeres henvendelser.

  Vi starter med en én-til-én-afklaring i virksomheden, og derefter deltager du i fem seminarer og drøfter de konkrete digitaliseringsplaner i mindre netværksgrupper.

  Pris

  Prisen for deltagelse er 6.000 kroner pr. virksomhed med ca. 15 virksomheder pr. hold.

  Datoer og mødegange

  Her kan du se et eksempel på et forløb med et bredt merkantilt perspektiv. Når du kontakter os, planlægger vi et forløb, som passer ind i jeres hverdag.

  Tema: Ledelse, strategi og handlekraft

  Sparring 1:1 + praksis: April-maj
  Seminar/workshop: 3. juni kl. 9 - 15 og 28. august kl. 13-19
  Netværksmøder: 19. juni kl. 15 - 18 og 11. september kl. 15 - 18

  Tema: Ledelse, organisation og kultur

  Sparring 1:1 + praksis: August
  Seminar/workshop: 28. august kl. 9 - 15 og 23. oktober kl. 13 - 19
  Netværksmøder: 11. september kl. 15 - 18 og 6. november kl. 15 - 18

  Tema: Mødet med kunden

  Sparring 1:1 + praksis: September - oktober
  Seminar/workshop: 23. oktober kl. 9 - 15 og 4. december kl. 13 - 19
  Netværksmøder: 6. november kl. 15 - 18 og 22. januar kl. 15 - 18

  Tema: Digital forretningsudvikling

  Sparring 1:1 + praksis: November
  Seminar/workshop: 4. december kl. 9 - 15 og 19. februar kl. 13 - 19
  Netværksmøder: 22. januar kl. 15 - 18 og 4. marts kl. 15 - 18

  Tema: Den digitale handlingsplan

  Sparring 1:1 + praksis: Februar
  Seminar/workshop: 19. februar kl. 9 - 15 og 4. marts kl. 13 - 19
  Netværksmøder: 4. marts kl. 13 - 19 og 8. april kl. 13 - 19

  Timer pr. deltager for hele forløbet: Ca. 32 timer internt i hver virksomhed i forbindelse med sparring og hjemmearbejde. Ca. 30 timer til deltagelse i seminar. Ca. 18 timer til netværksmøder.

  Tilmelding

  Du søger om deltagelse ved at kontakte os på mail eller telefon og bede om et indledende møde. I den forbindelse skal du angive virksomhedens ønsker til digitalisering, fx: "Vi ønsker at frigøre ressourcer ved en optimering af vores daglige processer og arbejdsflow igennem en digitalisering". Derefter kontakter vi dig, og du vil skulle udfylde et spørgeskema, som danner udgangspunktet for vores sparring.

  Deltagelse kræver, at virksomheden overholder reglerne for statsstøtte under de minimis-forordningen og er villig til at indgå i projektet under gældende retningslinjer for EU-socialfondsprojekter.

  Kontakt

  Læs mere på digitalledelseskultur.dk eller kontakt os:

  Jørgen Stilling
  E-mail: jls@cphbusiness.dk
  Telefon: 24 29 33 14

  Thor N. Callesen
  E-mail: tnc@cphbusiness.dk
  Telefon: 21 28 05 96

  Digital ledelseskultur EU

 • International konsulentuddannelse

  Vil du styrke dine konsulentkompetencer og øge din professionalisme som konsulent? Så tag en international konsulentuddannelse. 

  Cphbusiness har i samarbejde med CMC Denmark og Erhvervsakademi Aarhus udviklet et skræddersyet forløb til konsulentbranchen.

  I dette samarbejde mellem en privat uddannelsesaktør og to af Danmarks største erhvervsakademier, som begge har lang erfaring med at uddanne ledere og projektledere, krydres denne internationale konsulentuddannelse med udvalgte fag fra diplomuddannelsen i ledelse.

  Målgrupper

  Uddannelsen er relevant for konsulenter, der rådgiver inden for et bestemt ekspertiseområde.

  Vi ser konsulentgerningen som en profession, hvor du som konsulent ønsker at professionalisere og videreudvikle din ekspertise inden for faget.

  De primære målgrupper er:

  • Interne konsulenter fra både den private og den offentlige sektor
  • Dimittender, der ønsker at videreuddanne sig ad konsulentvejen
  • Små- og mellemstore virksomheder indenfor konsulentbranchen
  • Erfarne leder, der ønsker at gå konsulentvejen

  Uddannelsens opbygning

  Rammen for uddannelsen er en international Body of Knowledge, som er akkrediteret under CMC Global. Desuden anvender vi den internationale ISO 20700 som standard for konsulentarbejde. På denne måde sikrer vi, at uddannelsen svarer til de internationale standarder.

  Uddannelsen er struktureret som en række moduler med følgende omdrejningspunkter:

  • Modul 1 - Konsulentfaget som profession, herunder konsulentens fundament samt udvalgte konsulentroller ved CMC Denmark - 2 dage - se datoer hos CMC Denmark
  • Modul 2 - Viden og innovationsledelse - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus
  • Modul 4 - Kommunikation og organisation - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus
  • Modul 5 - Ledelse og filosofi - fag fra diplomuddannelsen i ledelse, 5 ECTS - 4 dage + eksamen - se datoer for København eller Århus

  Hvorfor er uddannelsen relevant?

  Konsulentbranchen udfordres konstant af kunder, der stiller stadigt større krav til konsulenternes evne til at skabe troværdighed omkring deres eksistensgrundlag.

  Evnen til at skabe tillid, som hverken må være for nær eller for fjern. Evnen til at dokumentere sine faglige kompetencer. Evnen til at arbejde internationalt uden samtidig at miste sit nationale ståsted. Evnen til hurtigt at sætte sig ind i en helt ny situation og i selve virksomheden for efterfølgende at kunne skræddersy løsninger hertil. Kendskabet til metoder og trends, som kunden ikke selv har haft tid og lejlighed til at sætte sig ind i. Evnen til at levere gode resultater, der kan bevises, og som gør en forskel.

  Derfor er konsulenten konstant under et stort pres, men dette er profilen på fremtidens konsulent - om vi kan lide det eller ej.

  I takt med, at kunderne selv bliver dygtigere, bliver omverdenens krav til konsulenterne naturligvis også større. Man bruger i dag konsulenter med det formål at få værdi for de penge, som man bruger, og ikke bare til at blåstemple en konklusion, man i forvejen havde. Kunderne forventer med god grund meget mere.

  En ambitiøs uddannelse

  Uddannelsen er designet således, at såvel dine personlige som faglige kompetencer styrkes. Vi sætter fokus på din kapabilitet og adfærd gennem praktisk opgaveløsning - meget gerne via egne projekter - og samtidig øges din forretningsindsigt og relationsopbygning, så hele din forretningsværdi forøges.

  Erfarne undervisere

  En ambitiøs uddannelse kræver erfarne og certificerede undervisere, som alle kommer fra både det akademiske og praktiske miljø. Vores undervisere har mange års erfaring inden for deres undervisningsområder. Underviserne gør brug af fleksible læringselementer, så indlæringen bliver udfordrende og spændende.

  Niveau

  Uddannelsen giver 15 ECTS, der kan benyttes til meritoverførsel indenfor flere videregående uddannelser i Danmark eller i udlandet. Herudover fortæller ECTS point noget om uddannelsens arbejdsbelastning. Undervisningsmaterialet svarer til en mellemlang videregående uddannelse, og materialerne er både på engelsk og dansk. I løbet at uddannelsen, vil du kunne tage tre eksaminer og en afsluttende certificering i konsulentarbejde. Hvis du har nok erfaring, kan der certificeres på et niveau, der matcher din erfaring. Uddannelsen har en varighed af cirka 18 måneder.

  Optagelseskrav

  For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende ud fra en realkompetencevurdering. Generelt bør deltagerne have 2- 3 års erhvervserfaring indenfor ledelse, rådgivning eller projektledelse.

  Er uddannelsen noget for dig?

  • Uddannelsen fokuserer på at kvalificere og differentiere dig
  • Uddannelsen giver dig en god forberedelse til den internationalt anerkendte CMC-certificering som managementkonsulent
  • Indholdet og opbygningen af uddannelsen sikrer, at du kommer på det rette niveau, og i kombination med CMC-certificeringen, bliver du bedre sikret for fremtiden.

  Uddannelsen kan suppleres

  Du kan supplere uddannelsen med andre tilvalgsfag eller uddannelser på Cphbusiness eller på Erhvervsakademi Aarhus.

  Pris

  Prisen per modul varierer, men er maksimalt 8.600 kr. inklusiv fuld forplejning. Prisen afhænger af, hvorvidt du vælger at læse diplomfagene i København eller i Århus. Alle priser er eksklusive moms og CMC-certificering.

  Tilmelding

  Du tilmelder dig hvert modul enkeltvis ved at benytte det ovenstående link ved det pågældende modul, og du vælger selv, om det passer dig bedst at følge det enkelte fag i København eller Århus. 

Brug for et
kompetenceløft?