Forskning

Cphbusiness er en vidensinstitution, der bidrager med ny viden til anvendelse i både private og offentlige erhverv.

Gennem aktiv deltagelse i praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) medvirker Cphbusiness til at tilvejebringe ny viden, der skal:

  • Sikre, at alle akademiets uddannelser kvalificeres og bygges på den nyeste forsknings- og udviklingsviden samt viden om praksis i de aktuelle professioner og erhverv. 
  • Løfte og fremme erhvervslivets udvikling, konkurrenceevne, fremtid m.v. ved at bidrage med løsninger på konkrete udfordringer, som erhvervsliv og professioner oplever.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan Cphbusiness tilgår arbejdet med FoU-aktiviteter, samt finde informationer om en lang række af vores projekter.

Cphbusiness er uddannelsespartner i projektet NICE, der skal forbedre servicen i Danmark.