Cphbusiness og viden

På Cphbusiness er det et stort indsatsområde at udvikle, omsætte og formidle relevant, anvendelsesorienteret viden.

Det er viden, der skal sikre en højere udviklings- og innovationsgrad på Cphbusiness såvel som i det nationale og internationale samfund.

Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) er forankret i et tæt samarbejde mellem Cphbusiness, studerende, erhvervsliv og andre vidensinstitutioner.

Gennem anvendelsesorienterede FoU-aktiviteter er Cphbusiness med til at fremtidssikre erhvervsakademiets uddannelsers vidensgrundlag internt samtidig med, at FoU-aktiviteterne eksternt understøtter udvikling og vækst i erhvervslivet.

FoU-aktiviteterne på Cphbusiness understøtter således erhvervsakademiets strategiske mål om at have praksisnære uddannelser ved at være tæt på de erhverv og professioner, som uddannelserne retter sig mod.

Cphbusiness tilstræber med denne tilgang en praksisorienteret position i samfundets vidensarbejde ved at have stort fokus på at etablere tætte samarbejdsrelationer, der involverer både studerende, erhvervsliv og andre vidensinstitutioner.

 • Baggrund for FoU-aktiviteter

  Cphbusiness har ifølge lovgrundlaget til opgave at sikre, at erhvervsakademiets uddannelser er basseret på viden fra FoU-aktiviteter og på tendenser inden for den praksis og de erhverv, som uddannelserne retter sig mod.

  Det er således en forudsætning for udviklingen af uddannelsernes kvalitet, at Cphbusiness, ligesom de øvrige erhvervsakademier, er aktive medspillere og bidragsydere i FoU-aktiviteter.

  FoU-aktiviteterne er samtidig en del af et fælles samfundsansvar, hvor al ny viden deles, formidles og omsættes i erhvervet og derigennem er med til at skabe vækst og konkurrencefordele.

  ”Erhvervsakademierne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse på det tekniske og merkantile fagområde og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.”
  (Kilde: Retsinfo)

 • Udviklingsprojekter

  På Cphbusiness betegnes alle større FoU-aktiviteter som udviklingsprojekter. Projekter, hvis resultater og nye viden er direkte omsættelig i forhold til erhvervsakademiets uddannelser og for erhvervslivet.

  Udviklingsprojekternes primære fokus er behovsafdækning i forhold til arbejdsmarkedets behov og uddannelsernes videngrundlag, således at det sikres, at vi altid uddanner studerende i den nyeste viden inden for de enkelte erhvervsfelter. Den samlede projektportefølje dækker alle Cphbusiness' fagområder og sætter fokus på problemstillinger lige fra serviceinnovation inden for turisme, det finansielle marked og detailhandel til EU’s kemikalielovgivning.

  Læs mere om udviklingsprojekterne

 • Projektmedarbejere og kompetenceudvikling

  På Cphbusiness prioriterer vi, at det er vores egne medarbejdere, der bemander erhvervsakademiets FoU-aktiviteter. Dette er vi stolte af, da vi herved sikrer den tætte kobling mellem udvikling og uddannelser. Samtidig understøtter tilgangen den lektorkvalificering, som alle erhvervsakademiets undervisere skal igennem.

  Kompetenceudvikling er således også i højsædet og evalueres parallelt med den konstante videreudvikling af den samlede projektorganisation i Cphbusiness.

  På Cphbusiness har vi løbende 15-20 aktive projektledere og ca. 200 projektdeltagere.

 • Kontakt