Om forskning

Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter har deres afsæt i erhvervsakademiets Strategi 2020 - Gør viden til værdi og er tæt knyttet til det samlede vidensarbejde.

Som erhvervsakademi har Cphbusiness til opgave at sikre, at akademiets uddannelser er baseret på viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) og på tendenser inden for den praksis og de erhverv, som uddannelserne retter sig imod.

Grundlaget for forsknings- og udviklingsaktiviteterne

Lovgrundlaget på dette område, er formuleret således:

”Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.” (Kilde: Retsinfo)

Vidensprojekter på Cphbusiness

Når vi taler om FoU-aktiviteter i Cphbusiness' regi, så er der først og fremmest tale om vidensprojekter. Det vil sige projekter, der har til sigte at løse en specifik og præ-identificeret vidensopgave.

Den samlede vidensopgave, hvordan denne udfoldes hos Cphbusiness samt koblingen til uddannelsesopgaven er defineret i Vidensstrategien.

Få et overblik over Cphbusiness’ forskningsprojekter

Desuden kan du se en samlet oversigt over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk.