Projekter

Cphbusiness arbejder hvert år med en lang række forskellige forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter. Få overblikket her.

Bliv inspireret af vores mange projekter

Læs om den viden, som vores forsknings-, udvikling- og innovationsprojekter, løbende finder frem til.

Ledelse

Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse

Hvilke menneskelige kompetencer kræver det at lede bæredygtige organisationer?


Fokuseret ledelse af grøn omstilling 

Hvilke temaer skal ledere orientere sig mod i arbejdet med grøn omstilling?


Ledelse af diversitet på hybridorganiserede arbejdspladser

Hvordan styrker vi diversitet, lige adgang og inklusion på hybridorganiserede arbejdspladser?


Ledelse af hybride arbejdspladser

Hvordan etablerer, udvikler og leder man en hybrid arbejdsplads?​


Ledelseskommunikation i en digital kontekst

Kan ledere styrke deres gennemslagskraft og virksomhed gennem digital kommunikation?


Ledelse i det fri

Hvilken værdi skaber det, når ledere rykker medarbejdersamtaler ud i det fri?


Dannelsesbegrebet i fremtidens organisation

Hvad kræver det af mennesker at være en del af en bæredygtig organisation?


SMV3

Hvordan arbejder små og mellemstore virksomheder bedst med projekter?


Strategisk nytænkning og eksekvering i en "VUCA-world"

Hvordan arbejder man strategisk i en stadig mere kompleks og mere kaotisk verden?


Unge ledere

Hvorfor fravælger unge ledervejen, og hvad kendetegner de unge, som trives i lederrollen?

 

Grøn omstilling

Bæredygtig bundlinje 2.0

Hvordan arbejder små og mellemstore danske virksomheder med grøn omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi?


ESG i revisionsbranchen

Er revisionsbranchen klar til at revidere virksomheders ESG-arbejde?


Fokuseret ledelse af grøn omstilling 

Hvilke temaer skal ledere orientere sig mod i arbejdet med grøn omstilling?


Grøn omstilling - Fra sort til grøn virksomhedsadfærd

Grønne og cirkulære forretningsmodeller for SMV'er i service- og oplevelsessektoren


Mod bæredygtig metodeudvikling og identifikation af stoffer i HPLC

Hvordan kan væskekromatografi blive mindre ressourcekrævende og mere bæredygtigt?

 

Innovation

Agile og resiliente forretningsmodeller i et disruptions perspektiv

Hvordan bliver virksomheder modstandsdygtige overfor kriser og disruption?


AI: Etik og metode i kommunikationsprofessionen

Hvordan implementeres AI i kommunikations- og videnarbejde med øje for teknologiens ressourcer og begrænsninger?


AI for undervisere

Hvordan kan undervisere på erhvervsøkonomiske uddannelser bruge kunstig intelligens?


CDA – WATSON

Hvilke kompetencer efterspørger erhvervslivet hos nye medarbejdere?


Data Science Holodeck

Kan Virtual Reality (VR) implementeres i datadrevne forretninger?


FN's verdensmål som business case

Hvordan arbejder små og mellemstore danske virksomheder med FN’s verdensmål?


Ideation og entreprenørskabsspil

Kan spil inspirere studerende til entreprenørskab?


Immersive Design, Technologies & Experience

Hvordan kan virksomheder skabe oplevelser med teknologier som VR, AR og MR?


Mod bæredygtig metodeudvikling og identifikation af stoffer i HPLC

Hvordan kan væskekromatografi blive mindre ressourcekrævende og mere bæredygtigt?


Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0

En platform for unge iværksættere.


RAD – Robotteknologi, automatisering og digitalisering

Nye teknologiske løsninger, som kan hjælpe laboranter.


Retail tech

Udvikling af teknologi til fremtidens detailhandel.


Spilbaseret iværksætteriundervisning

Udvikling af nye undervisningsforløb i spilbaseret iværksætteri.


Virksomhed – Kend din AI!

Hvordan implementerer SMV'er kunstig intelligens?


Virtuelle assistenter

Hvordan kan generativ kunstig intelligens integreres i undervisning?


Øresund Match – RegLab

Brobygning mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder.

 

Forretning

Brancheglidning mellem Handel og Service

Kan små og mellemstore virksomheder skabe vækst gennem tillægsydelser kendt fra andre brancher?


Brug og integration af nye sociale medier

Hvordan skaber SMV'er vækst gennem sociale medier?


Datadreven Forretningsudvikling

Hvad kræver det, når små og mellemstore virksomheder vil bruge data til at udvikle forretningen?


Det digitale kundemøde i den finansielle sektor

Hvordan skaber vi den bedste digitale forsikringsrådgivning?


Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 2.0

Hvordan skaber vi den bedste digitale bankrådgivning?


Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 3.0

Brobygning mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder.


Digitalisering i Service & Oplevelsesindustrien

Hvilke digitale værktøjer har service- og oplevelsesindustrien til rådighed, og hvilke er på vej


E-eksport for BtC og BtB virksomheder

Hvordan bliver små og mellemstore virksomheder bedre til e-eksport?


Hybride events

Brobygning mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder.


Industri 4.0 for små og mellemstore virksomheder

Hvordan træffer man som produktionsvirksomhed de rette valg, når man investerer i ny teknologi?


NICE – New Innovative Customer Experiences

Unikke og innovative oplevelser for gæster og kunder i hospitalitybranchen.


Nordic Finance II

Bæredygtighed i den finansielle sektor.


Oplevelsesøkonomisk forretningsudvikling

Hvordan kan SMV'er skabe vækst gennem oplevelsesøkonomi?


Platform-to-Business

Kan små og mellemstore danske virksomheder høste data med den nye EU-forordning?


Retail Reinvented

Værktøjskasse til detailhandelsvirksomheder, som vil skabe bedre kundeoplevelser.


Servitization

Service add-on som nyt konkurrenceparameter for produktionsvirksomheder.


Soft Skills i hotel-, restaurant- og turismeerhvervene

Hvilke soft skills er vigtigst i de tre serviceerhverv?


Step Up

Kompetenceudvikling, som kan lette arbejdsgange og skabe ny vækst.


Virksomhed – Kend din AI!

Hvordan implementerer SMV'er kunstig intelligens?


Værtskab i digitale kommunikationskanaler

Brobygning mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder.

 

Se alle projekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk