Agile og resiliente forretningsmodeller i et disruptionperspektiv

Projektperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2022

Hvordan kan man som virksomhed være mere modstandsdygtig, når man møder udfordringer som fx covid-19 eller en finanskrise.

Covid-19 har skabt en stor innovation hos de virksomheder, Cphbusiness uddanner studerende til, og alle disse ændringer har ført til justerede forretningsmodeller.

På samme måde har innovationen betydet, at virksomhederne har ændret væsentligt i deres kanaler, og derfor erstatter man tidligere nedslagspunkter i kunderejsen med nye.

Model skal hjælpe på vejen mod ny viden

Med udgangspunkt i Business Model Canvas vil vi afdække, hvordan og inden for hvilke områder virksomhedernes forretningsmodel er forandret efter en disruption som fx covid-19.

Desuden vil vi se på:  

  • om man kan danne et mønster eller en kategorisering af de konstaterede forandringer.
  • hvilke konsekvenser de konstaterede forandringer har for behovet for medarbejdere. Kan man se øget efterspørgsel efter bestemte typer af kandidater?
  • hvilke af de observerede ændringer i oplevelsesbranchens forretningsmodeller, der muligvis kan øge virksomhedernes resiliens overfor disruption?
Kontakt projektlederne