Artificial intelligence for undervisere

Projektperiode: 1. december 2019 - 1. december 2021

Formålet med dette projekt er at udvikle kompetenceudviklingsforløb i Artificial intelligence (AI) for undervisere på erhvervsøkonomiske uddannelser på de otte erhvervsakademier og Copenhagen Business School.

De uddannelser leverer kandidater til de danske SMV'er, som i særlig grad er udfordrede i form af krav til markedsdynamik og agilitet.

Netop viden og kompetencer inden for digitalisering og AI kan professionalisere virksomhedernes processer og dermed styrke konkurrenceevnen.

Planen er at udvikle to kompetenceudviklingsforløb, som på basis af den nyeste viden og teknologi skal give undervisere på de erhvervsøkonomiske uddannelser viden og færdigheder inden for AI.

Desuden skal der udvikles ti AI-forløb inden for områder, som kan anvendes direkte i undervisningen.

Eksempler på forløb kan være:

  • AI understøttet kundeservice
  • AI-understøttet markedsføring
Kontakt projektlederne
Ekstern underviser
+45 3615 4671