Brancheglidning mellem handel og service

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Et fitnesscenter er ikke længere kun et sted, hvor man træner. Mange centre har fået små butikker, der sælger træningstøj, kostprodukter og en masse andre ting. Det er blot et eksempel på, hvordan en klassisk servicevirksomhed også er begyndt at drive handel.

Opløsningen af grænserne mellem de to brancher ses desuden i detailhandlen, der også leverer serviceydelser. Fx inden for e-handel, hvor transport og levering af varer til kunder er et vigtigt konkurrenceparameter.

Forskningsprojektet Brancheglidning mellem handel og service undsersøgte, hvordan små og mellemstore virksomheder håndterer, at service- og handelsbranchen i stigende grad er begyndt at overlappe hinanden.

Målet med forskningsprojektet var at skaffe ny viden om, hvordan små og mellemstore virksomheder bedst kan imødekomme de udviskede grænser i det daglige arbejde.

En strategisk værktøjskasse til SMV'er

Projektet fandt flere eksempler på SMV’er, som skaber vækst og fremtidssikrer forretningen ved at satse på nye tillægsydelser.

For SMV’er i servicebranchen er det oplagt at finde udviklingsmuligheder i elementer fra handelsbranchen. Det samme gælder for handelsvirksomheder, der tilføjer serviceydelser til forretningsmodellen.

Derfor har holdet bag projektet udviklet en strategisk værktøjskasse med fire trin, som kan overskueliggøre processen.

Få et samlet overblik over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk

Kontakt projektlederen