Brancheglidning mellem handel og service

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Et fitnesscenter er ikke længere kun et sted, hvor man træner. Mange centre har fået små butikker, der sælger træningstøj, kostprodukter og en masse andre ting.

Det er blot et eksempel på, hvordan en klassisk servicevirksomhed også er begyndt at drive handel.

Opløsningen af grænserne mellem de to brancher ser ud til at forsætte. Ændringen ses desuden i detailhandlen, der også leverer serviceydelser. Fx inden for e-handel, hvor transport og levering af varer til kunder er et vigtigt konkurrenceparameter.

Forskningsprojektet Brancheglidning mellem handel og service undersøger, hvordan små og mellemstore virksomheder håndterer, at servicebranchen og handelsbranchen i stigende grad er begyndt at overlappe hinanden.

Der mangler forretningsmodeller og teorier, som tager højde for den sammensmeltning i små og mellemstore virksomheder. Målet med forskningsprojektet er derfor at skaffe ny viden om, hvordan disse virksomheder bedst kan imødekomme de udviskede grænser i det daglige arbejde.

Kontakt projektlederen