Dannelsesbegrebet i bæredygtig ledelse

Projektperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2022

Hvad kræver det af ledere, hvis de skal stå i spidsen for bæredygtige organisationer? Og hvad kræver det af mennesker generelt at blive en del af et mere bæredygtigt samfund? I dette projekt begynder vi med at afsøge begrebet væredygtighed, defineret som indersiden af bæredygtighed, og hvordan det kobler sig til etik og dannelse i bæredygtig ledelse. 

Forudsætningen for om bæredygtighed lykkes, afhænger af menneskers måde at være i verden på. Derfor har vi som mennesker og som ledere behov for at blive bevidste om vores personlige, etiske fundament, vores idealer og vores værdier for at kunne agere i forandring og kompleksitet.  

Formålet med projektet er at definere en fælles forståelse af dannelse i bæredygtig ledelse, der skal manifestere sig i vores undervisning og aktiviteter på hele Cphbusiness - og dermed styrke vores studerende og deres virksomheder i forhold til at varetage fremtidens bæredygtige ledelsesopgaver. 

Bygger videre på et tidligere projekt

Projektet tager afsæt i indsamlet viden fra projektet Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer. Her arbejde vi med at afdække, hvad dannelse er i en ledelses- og organisationssammenhæng. 

Det resulterede blandt andet i formuleringen af et dannelsesgrundlag, som er blevet afprøvet på forskellige studerende på både Cphbusiness fuldtids- og efter- og videreuddannelser inden for ledelse og kommunikation. 

Læs mere om projektet Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer.

Få et samlet overblik over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk

Kontakt projektlederen