Dannelsesbegrebet i fremtidens organisation

Projektperiode: 1. januar 2020 - 31. juli 2021

Det er vigtigt at diskutere eksistentielle spørgsmål i undervisningen. Sådan lyder svaret på en række undersøgelser de studerende fra Cphbusiness’ uddannelser i ledelse og kommunikation har deltaget i.

I forbindelse med projektet Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer, har projektgruppen på Cphbusiness interviewet og deltaget i workshops med en række centrale personer, der beskæftiger sig med forskellige facetter af begrebet dannelse.

Resultatet af aktiviteterne blev udformningen af et dannelsesgrundlag, som kan være udgangspunkt for praktiske dannelseselementer i undervisningen på Cphbusiness.

Kompetence og dannelse som sideløbende spor

Projektet har desuden tydeliggjort, hvordan udvikling af kompetencer og dannelse kan gå hånd i hånd som sideløbende spor, når man videreuddanner sig.

Kompetencesporet er der, hvor alt det faglige fyldes på. Mens det sideløbende dannelsesspor er her, man løbende bliver bevidst om vigtigheden af et etisk og eksistentielt kompas at styre efter: Hvordan er man et ordentligt menneske? Og specifikt for ledere, hvordan er man en ordentlig leder?

Dannelse med på skemaet 

Som en del af projektet har vi på Cphbusiness indsamlet erfaringer med de studerendes forhold til og forståelse af begrebet dannelse.

I løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 deltog studerende på fagene Ledelse og filosofi, Ledelse i praksis, Coaching og konflikthåndtering og Strategisk kommunikation i en række forskellige initiativer, der tog afsæt i dannelsesgrundlaget.

Blandt andet baseret på disse erfaringer arbejder en række studerende i faget Ledelse i praksis med udarbejdelse af et ledelsesgrundlag, der tager afsæt i, hvad det er for et ideal, man har som leder. Og hvordan man er sit ansvar bevidst.

Tanken med dette initiativ er, at de studerende ved starten på lederuddannelsen arbejder med at definere et personligt ledelsesgrundlag, som skal følge dem hver især og udvikle sig i løbet af uddannelsen.

Bliv klogere på Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer

Læs afslutningsrapporten her

Kontakt projektlederen