Data Science Holodeck

Projektperiode: 1. februar 2021 - 30. juni 2022

Målet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvordan nye visualiserings- og interaktionsteknikker i Virtual Reality (VR) kan implementeres i datadrevne forretninger.

Samtidig vil vi se på, hvordan de samme teknikker kan bruges i arbejdet med kognitive aktiviteter, som fx læring, forståelse og hukommelse. Desuden vil forskningsprojektet forsøge at forbedre forståelsen og øge værdien af datadrevet arbejde.

Få et samlet overblik over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk

Kontakt projektlederen