Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 2.0

Projektperiode: 1. august 2021 - 31. juli 2022

Den personlige kontakt, kunder i fx banker har været vant til, bliver langsomt erstattet af robotter, som kan løse simple kundeinteraktioner. På den måde foregår den personlige kundekontakt i dag i højere grad digitalt frem for analogt.

Hvad gør det ved de opgaver, du som kunderådgiverne løser? Og hvordan kan du som rådgiver i bankbranchen bedst bruge digital rådgivning til at skabe værdi for kunderne?

Med forskningsprojektet Det digitale kundemøde i den finansielle sektor 2.0 går Cphbusiness forrest for at forstå bankkunder og de forudsætningerne, der skal til for skabe god digital kunderådgivning.

Formålet med projektet er at tilrettelægge en konkret proces for, hvordan digital kunderådgivning i bankbranchen kan fungere bedst muligt.

Bygger videre på projekt fra anden branche

Projektet bygger videre på forskningsprojektet Det digitale kundemøde i den finansielle sektor, der fokuserede på de samme udfordringer i forsikringsbranchen.

Bliv klogere på digital rådgivning i forsikringsbranchen

digitalcustomer.dk kan du blandt andet blive klogere på:

Kontakt projektlederen