E-eksport for BtB og BtC virksomheder

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Historisk set er Danmark en stor eksportnation. Men ifølge Dansk Erhverv og Dansk Industri er Danmark blandt Europas dårligste når det gælder e-eksport.

Mange danske virksomheder har oplevet udfordringer med online salg i forbindelse med coronavirus. Det gælder særligt virksomheder, der endnu ikke har kompetencerne til at eksportere via onlinesalg og -aktiviteter.

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at tilegne sig de rette kompetencer i forhold til arbejdet med e-eksport.


Hvad er e-eksport?

E-eksport er når en person eller en virksomhed, der bor uden for Danmark, køber noget på en dansk hjemmeside

Studerende løser case-opgaver hos virksomheder

I samarbejde med Dansk Erhverv har Cphbusiness med et spørgeskema undersøgt, hvordan det går med e-eksport for deres medlemsvirksomheder.

Derudover har Danske Erhverv lavet en række eksportguides, som er målrettet forskellige lande. Ved hjælp af de guides skal studerende på Cphbusiness løse en række case-opgaver med forskellige virksomheder. På den måde fungerer case-opgaverne som en test af, hvad en ny ung medarbejder vil møde af udfordringer i arbejdet med de eksisterende eksportguides.

En anden del af projektet ser nærmere på virksomheder, som klarer sig godt med e-eksport. Her forsøger vi at kortlægge, hvad de gør godt og lykkes med.

Desuden har vi også set nærmere på andre forskningsprojekter omkring emnet, for at finde findings, som kan bidrage til de emner, vi vil undersøge med dette projekt.

Formålet er at skabe et grundlag for e-eksport hos virksomheder, der mangler grundlæggende forståelse for og kompetencer til at arbejde med e-eksport på både BtB og BtC markeder.

Få et samlet overblik over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk

Kontakt projektlederen

Samarbejdspartner