Grøn omstilling

Projektperiode: 1. februar 2022 – 1. juni 2023

Danske virksomheder oplever i stigende grad eksterne krav fra fx EU om at kunne dokumentere flere grønne tiltag. Samtidig er der øget opmærksomhed på at bidrage til en mere bæredygtig verden. Målet med dette forskningsprojekt er at gøre det mere overskueligt for små og mellemstore danske virksomheder inden for servicesektoren at sætte en grønnere retning for fremtiden. 

Vi undersøger den ledelsesmæssige tilgang til komme fra et sort til et grønt mindset med fokus på, hvordan man styrer og leder en virksomhed - såvel strategisk og som operationelt. 

Projektet fokuser på tre emner 

I projektet med at definere grøn virksomhedsadfærd arbejder vi med tre overordnede områder 

Grøn omstilling

Hvordan er virksomhedernes ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle omstilling i at gå fra et sort til et grønt mindset?

Bæredygtighed 

Med bæredygtighed mener vi i dette forskningsprojekt, den måde en virksomhed arbejder med optimal strategisk ressourceallokering med fokus på sociale aspekter, miljø samt økonomi - den såkaldte tredobbelte bundline. Konkret sigter denne del af projektet mod at opnå indsigt i, hvorledes virksomheder i praksis arbejder med den tredobbelte bundline.

Cirkulær økonomi

Her fokuserer man forsøger på at tænke bæredygtighed ind i alle elementer af forretningen. Hvordan håndterer virksomheder overgangen fra traditionelle forretningsmodeller med fokus på profitmaksimering til grønne forretningsmodeller, hvor værdiskabelsen er baseret på en effektiv/optimal ressourceudnyttelse i løbet af hele den pågældende ressources levetid. 

Gode eksempler skal vise vejen 

I projektet arbejder vi fx med at finde en række gode eksempler fra forskellige virksomheder, som hver især gør det godt inden for et eller flere af de tre områder. 

På den måde ønsker vi at skabe tilgængelig viden og konkrete værktøjer til virksomheder, der hverken har de menneskelige eller finansielle ressourcer i arbejdet frem mod at skabe en grønnere virksomhedsprofil. 

Få et samlet overblik over alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på eaviden.dk

Kontakt projektlederen

Samarbejdspartner