Ideation og entreprenørskabsspil

Projektperiode: 1. december 2021 - 30. november 2022

Målet er at skabe et koncept for, hvordan Cphbusiness anvender spil som løftestang til at introducere flere studerende på forskellige uddannelser til entreprenørskab.

Vi ønsker at binde specifikke uddannelser og tværfaglige valgfag sammen med muligheden for at deltage i Ideation-aktiviteter i vores studenteriværksættermiljø Inkubatoren

Spil skal inspirere de studerende

Aktiviteterne i projektet er centreret omkring spillesessioner med to nyudviklede brætspil, der handler om idégenerering og screening af idéer. Spillene hedder Innovator og IdeaScreening, og hvert spil tager ca. tre til fire timer.

De to forskellige spil spilles enkeltvist eller i forlængelse af hinanden, og formålet med dem er at introducere studerende til udvikling af nye forretnings- eller projektidéer. De to spil er udviklet af undervisere fra Cphbusiness i projektet Spilbaseret iværksætteriundervisning

Cphbusiness har fået produceret brætspil til alle afdelinger, så grupper på op til 40 studerende kan prøve spillene. På Cphbusiness har vi selv trykt spillebrikkerne til det ene spil i vores 3D maker lab.

De to brætspil

Innovator
Spillet går ud på, at de studerende gennem forskellige idégenereringsprocesser og udvælgelsesteknikker skal komme frem til en konkret forretningsidé. Som deltager skal du pitche forretningsidéen for de øvrige grupper, som deltager i spillet. På den måde oplever de studerende, hvad det vil sige i fællesskab af udvikle og arbejde med idéer til nye produkter, services og virksomheder.

IdeaScreaming
Spillet tager afsæt i de idéer, man udviklede i Innovator-spillet. For at kvalificere forretningsidéerne yderlige tager spillet deltagerne gennem ti forskellige trin.

Målet med projektet

At introducere 30 undervisere til de to brætspil, så spillene kan bruges i både udvalgte fag, læringsprocesser eller specifikke valgfag om entreprenørskab.

At få 400 studerende på tværs af Cphbusiness’ uddannelser og afdelinger igennem spillene. Enten via deres undervisning eller igennem frivillig deltagelse i Ideator-aktiviteter.

Håbet er, at aktiviteterne kan styrke de studerendes interesse for entreprenørskab. Desuden håber vi på, at aktiviteterne kan være med til at opmuntre flere studerende til at gå i praktik i egen virksomhed eller til at søge om at blive optaget på ECTS givende forløb i Inkubatoren med deres egne virksomheder.

Projektet er startet på Cphbusiness Lyngby med udgangspunkt i Inkubatoren, som er placeret på Cphbusiness Lyngby og på Cphbusiness Søerne.

Projektet Ideation og entreprenørskabsspil er støttet af Fonden for Entreprenørskab