Immersive Design, Technologies og Experience

Projektperiode: 1. februar 2021 – 31. december 2022

Teknologier indenfor Immersive Design som fx Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality vokser hastigt i en lang række erhverv.

For virksomhederne betyder det, at man er nødt til at se med nye øjne på fx forretningsmodeller, indtjeningsmuligheder og virksomhedens prioriteringer generelt.

I projektet Immersive Design, Technologies & Experiences undersøger Cphbusiness brugen og designet af rumligt baserede teknologier til at skabe oplevelser inden for oplevelsesindustrien.

Forstå forskellen mellem Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality

 • Augmented Reality

  Kombinerer virtuelle data med data fra den fysiske verden. Ved at bruge fx  

  grafik og lyd kan man skabe et ekstra lag af information.

  Med fx Augmented Reality-briller og mobilapps ser brugeren den faktiske virkelighed kombineret med de ekstra lag, som Augmented Reality skaber.

  Et eksempel på brug af Augmented Reality er Pokemon Go.

 • Virtual Reality

  Er et computersimuleret miljø, man giver brugeren mulighed for at deltage i. Ved hjælp af lyd, billede og grafik skaber Virtual Reality sin egen virkelighed, som brugeren har mulighed for at opleve og agere i. Virtual Reality opleves via en Virtual Reality-brille, som gør, at man kun oplever den computerskabte virkelighed. På den måde er man i Virtuel Reality afskåret fra den virkelige verden, mens man deltager.

 • Mixed Reality

  Er en sammensmeltning af den virkelige og virtuelle verden for at skabe nye miljøer, hvor fysiske og digitale objekter eksisterer samtidigt og interagerer i realtid.

  Mixed Reality kombinerer på den måde det bedste fra Augmented Reality og Virtual Reality. Dog adskiller Mixed Reality sig på visse områder.

  Mixed Reality kan fx ikke tilgås via kameraet på smartphone eller tablet, hvilket er en af forskellene fra Augmented Reality. Man oplever Mixed Reality gennem et såkaldt head-mounted display med gennemsigtige glas. Og mens man som bruger i Virtual Reality oplever en computerskabt parallelverden, lader Mixed Reality brugeren kombinere fysiske og digitale elementer i realtid.

  Man kan fx bruge Mixed Reality ved operationer. Her vil liveoplysninger som fx blodtryk og puls være tilgængeligt som et digitalt lag på det særlige Mixed Reality-display for en kirurg.

Skaber ny viden via casestudie

Både uddannelsesinstitutioner og virksomheder har behov for opkvalificering og ny viden for at kunne imødekomme den stigende kundeefterspørgsel på løsninger inden for Immersive Design.

Det behov vil forskningsprojektet løse via et casestudie, hvor vi undersøger praktiske og teoretiske tilgange til det at erhverve sig ny viden inden for tre områder.

 • Immersive Design
 • Teknologi
 • Oplevelse

Casestudiet tager udgangspunkt i to cases inden for oplevelsesbranchen. En forestilling i Mixed Reality og en oplevelse i Virtual Reality.

Kontakt projektlederen