Industri 4.0 for små og mellemstore virksomheder

Projektperiode: 5. januar 2021 - 31. december 2021

Hvordan træffer man som produktionsvirksomhed de rette valg, når man investerer i ny teknologi?

Med dette forskningsprojekt vil Cphbusiness skabe rammer, som gør det nemmere for virksomheder at vurdere den økonomisk bæredygtighed i at investere i nye systemer eller maskiner.

Vi vil hjælpe virksomheder til at få et tungere beslutningsgrundlag, når produktionen skal udvikles og fremtidssikres. Og hjælpe, så små og mellemstore virksomheder undgår dyre fejlinvesteringer.

Baggrunden for Industri 4.0 for små og mellemstore virksomheder

Automatiseringen bragte mange robotter ind i de danske virksomheders produktion. I dag taler man om industri 4.0, som er integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion.

Integrationen sker blandt andet ved hjælp af CRM-systemer og ordresystemer mellem indkøber og leverandør.

For danske virksomheder kan digitaliseringen medføre implikationer for fx den lokale produktion, købs- og salgsrelationer samt serviceniveauer.

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at afdække de udfordringer, som små og mellemstore danske virksomheder inden for produktion og indkøb står over for.

Udfordringerne opstår særligt, når man fokuserer på et øget kompetencebehov, kundeinddragelse og systemintegration på tværs af netværk.

Projektet vil klarlægge, hvordan man ved hjælp af en digitaliseret produktion kan sikre vækst gennem implementeringen af industri 4.0 som et fremtidigt konkurrenceparameter for små og mellemstore danske virksomheder.

Kontakt projektlederen