Ledelse af diversitet på hybridorganiserede arbejdspladser

Projektperiode: 1. januar 2023 - 1. januar 2024

På mange arbejdspladser kan medarbejderne både arbejde hjemmefra og på kontoret. Den hybride organisering giver mange fordele, men den kan også give udfordringer, når virksomheden vil arbejde med diversitet, lighed og inklusion i medarbejderstaben.

Bias i vores underbevidsthed gør, at vi fx ser anderledes på, at en mand arbejder hjemmefra, end når en kvinde gør det. Og det er lettere at skabe relationer på tværs af forskelligheder, når vi mødes fysisk frem for online.

Undersøger udfordringer og potentialer

I projektet Ledelse af diversitet på hybridorganiserede arbejdspladser har vi undersøgt, hvilke udfordringer og særligt hvilke muligheder den hybride arbejdsform giver – og hvordan ledere sammen med medarbejdere kan fastholde og fremme diversitet, lige muligheder og inklusion på arbejdspladsen.

Diversitet, inklusion og lige muligheder er nemlig ikke kun et spørgsmål om etik. Det gavner også forretningen.

Sådan gjorde vi - trin for trin

  1. Litteraturstudie.
  2. Indsamling af empiri i tre af landets største hybridorganiserede virksomheder (Mærsk, Ørsted og Novo Nordisk), der arbejder med at fremme diversitet, lighed og inklusion.
  3. Interviews med ledere og medarbejdere i virksomhederne.
  4. Studerende fra erhvervsakademiuddannelsen serviceøkonom, som er i praktik på hybridorganiserede arbejdspladser, undersøgte hvad praktikvirksomheden gør på området.
  5. Analyse af undersøgelsernes findings.
  6. Udvikling af guidelines.

Udvikler guidelines og anbefalinger til ledere

Projektet munder ud i konkrete guidelines og anbefalinger, som ledere på hybridorganiserede arbejdspladser kan bruge til at fastholde og fremme diversitet, lige muligheder og inklusion.

Kontakt projektlederen