Nordic Finance and the Good society II – Bæredygtighed og den finansielle sektor

Projektperiode: 1. september 2019 - 31. december 2022

I forskningsprojektet Nordic Finance and the Good society II tager Cphbusiness udgangspunkt i CBS's forskningsprogram Nordic Finance. På baggrund af det forsøger vi at udvikle vidensprodukter til Cphbusiness' egne uddannelser og til den finansielle sektor, som mange dimittender fra Cphbusiness får job inden for.

Med andre ord er projektets hovedformål at udvikle og afprøve metoder til at omsætte forskningsbaseret viden om bæredygtighed i den finansielle sektor.

Fokus på unge investorer

Et eksempel på et emne, som forskningsprojektet beskæftiger sig med, er finansiel rådgivning til unge investorer. Hvordan investerer de unge? Gør de det på en anden måde end mere traditionelle investorer?

I samarbejde med professor Steffen Andersen fra CBS forsøger vi at skabe ny viden via en række forskellige tiltag som:

  • Workshopdage med Danske Bank og Cphbusiness' studerende fra de finansielle uddannelser
  • Kvantitative analyser af investeringstransaktioner
  • Undersøgelser i sektoren (banker og neo-banker/platforme - Nordnet), og hvordan de arbejder med fokus på unge investorer
Kontakt projektlederen