Øresund Match – RegLab

Projektperiode: 1. august 2020 - 30. september 2022

Projektet skal styrke samspillet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Øresundsregionen og en lang række videns- og uddannelsesinstitutioner som fx Cphbusiness.

For mange SMV'er er der hjælp at hente, når de ønsker at udvikle og optimere deres virksomheder. Men de færreste kender til de muligheder, som uddannelsesinstitutioner rummer.

I dag er det kun omkring 10% af de innovative SMV'er, der samarbejder med vidensinstitutioner.

Målet for projektet er derfor at skabe bedre kontakt mellem forskere, undervisere og studerende, som kan hjælpe med at finde konkrete løsninger på de udfordringer, som SMV'er står over for.

Til at hjælpe med at være det danske bindeled mellem SMV'erne og uddannelsesinstitutioner deltager Erhvervshus Hovedstaden i projektet.

Øresund Match er et EU-støttet projekt med både danske og svenske deltagere.

Kontakt projektlederen
Chefkonsulent
3615 4817