Platform-to-Business

Projektperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2022

En stor del af internethandelen i dag foregår mellem en producent eller en forretning og direkte til forbrugeren. Samtidig findes der en række digitale platforme som fx Amazon eller Den Blå Avis, der fungerer som en markedsplads, hvor private og virksomheder kan sælge direkte til kunder.

Den 12. juli 2020 trådte en ny EU-forordning ved navn Platform-to-Business i kraft. Forordningen skal regulere forholdet mellem digitale platforme og de virksomheder, som sælger gennem dem. Reglerne gælder for digitale platforme og søgemaskiner, der udbyder tjenester til EU-etablerede virksomheder, og hvor erhvervsbrugeren tilbyder varer eller services til forbrugere i EU. Formålet med forordningen er at skabe øget transparens om de data der er på de digitale platforme.

Er SMV'erne klar?

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvorvidt danske små og mellemstore virksomheder, der anvender de digitale platforme, er rustet til at høste data med den nye EU-forordning, Platform-to-Business, art. 9.

Mange SMV’er har ikke ressourcerne til selv at undersøge, hvad forordningen går ud på, og hvilken betydning den har for deres virksomheds brug af data. Projektet undersøger derfor, hvad forordningen indebærer i forhold til databrug, og hvilken konkret betydning den kan have for SMV'ernes brug af data.

Projektet vil gennemføre kvalitative interviews med rådgivere, myndigheder samt virksomheder med det formål at få en dybere forståelse af hvor disse interessenter står i forhold til forordningen.

Resultaterne skal skabe indsigt og værdi for SMV'er, når de skal fremover skal bruge data og samtidig efterleve forordning. Og resultaterne vil forhåbentligt munde ud i nogle konkrete guidelines til, hvordan de bedst bruger data i perspektivet af Platform-to-Business-forordningen.