Servitization - Service add-on som nyt konkurrenceparameter

Projektperiode: 1. januar 2022 - 30. Juni 2023

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at bygge et bredere grundlag, så studerende inden for service- og oplevelsebranchen får bedre muligheder for at finde praktiksteder og jobs i andre sektorer end den klassiske HORESTA-branche. 

Det vil vi gøre ved hjælp af begrebet servitization, som er udviklingen af nye konkurrenceparametre, der knyttet til periferidelen af standardprodukter med et skarpt fokus på kundens sekundære behov.  

At man skaber mere værdi til produktet, når man kan identificere og tilknytte nye typer af serviceydelser til eksisterende produkter. Det kan være med til at sikre højere markedsandele og give en større kundetilknytning. 

Eksempler på servitization 

Hvis du fx skal investere i en varmepumpe, og du vælger det produkt, der tilbyder dig den bedste merværdi i periferiydelsen. Ydelsen kunne fx være mulighed for, at du kan tracke og optimere på dit varmeforbrug. 

Et andet eksempel kunne være hvis du vil købe en markise. Her kunne den periferiydelse, som får dig til at vælge produktet være, hvis markisen kører ind ved en bestemt vindstyrke. 

På den måde skaber Servitization koblingen mellem servicebegrebet  og produktudviklingen og åbner derfor at arbejde med tillæg til produkter med et bredere brugerperspektiv.

Kontakt projektlederen