Spilbaseret iværksætteriundervisning

Projektperiode: 1. januar 2020 - 1. marts 2022

Med projektet Spilbaseret Iværksætteriundervisning ønsker vi at udvikle og afholde nye undervisningsforløb i spilbaseret iværksætteri. Målet er, at denne nye undervisning kan være med til at skabe flere iværksættere.

Projektet er et samarbejde på tværs af alle landets otte erhvervsakademier.

Undervisningsforløbene bliver udviklet af undervisere i erhvervsakademisektoren med støtte og vejledning fra eksperter inden for spilbaseret didaktik, spil, entreprenørskab og iværksætteri.

Læs mere om projektet på spilivaerk.dk


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Den Europæiske Socialfond