Strategisk nytænkning og eksekvering i en VUCA-verden

Projektperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Der findes i dag mange tilgange til strategisk arbejde, men virksomheder skal til at finde nye måder og taktikker, når de skal lave udvikle strategier. De klassiske værtøjer, man har brugt til at analyse omgivelsesfaktorer, bliver stadig sværere at benytte i en mere omskiftelig verden. En VUCA-verden.

Forstå begrebet VUCA

VUCA er et begreb, som i stigende grad bliver brugt inden for strategisk ledelse for at sammenfatte de grundvilkår, som virksomheder og ledere står overfor. Begrebet som stammer fra det amerikanske militær og handler om at virkeligheden er præget af omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed.

Der er stor forskel på, hvordan forskellige brancher rammes af VUCA, men alle står over for samme hastigt omskiftelige virkelighed.

Dette forskningsprojekt vil belyse, hvordan små og mellemstore virksomheder strategisk tilpasser sig både nutidens og fremtidens ændrede grundvilkår.


VUCA - ordene bag

Volatility
Hastigheden og rækkevidden af forandringer tager til, og forandringerne kommer på uventede tidspunkter

Uncertainty
Usikkerhed eller mangel på informationer

Complexity
Kompleksitet som kan være svært at overskue

Ambiguity
Tvetydighed hvor det er uklart, hvordan årsager og sammenhænge hænger sammen

Samarbejdspartnere: