FoU-aktiviteter

Cphbusiness' forsknings- og udviklingsaktiviteter har deres afsæt i erhvervsakademiets Strategi 2020 - Gør viden til værdi og er tæt knyttet til det samlede vidensarbejde.

Som erhvervsakademi har Cphbusiness til opgave at sikre, at akademiets uddannelser er baseret på viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) og på tendenser inden for den praksis og de erhverv, som uddannelserne retter sig imod.

Grundlaget for forsknings- og udviklingsaktiviteterne

Lovgrundlaget på dette område, er formuleret således:

”Erhvervsakademiet skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som erhvervsakademiets uddannelser er rettet mod.” (Kilde: Retsinfo)

Vidensprojekter på Cphbusiness

Når vi taler om FoU-aktiviteter i Cphbusiness' regi, så er der først og fremmest tale om vidensprojekter. Det vil sige projekter, der har til sigte at løse en specifik og præ-identificeret vidensopgave.

Den samlede vidensopgave, hvordan denne udfoldes hos Cphbusiness samt koblingen til uddannelsesopgaven er defineret i Vidensstrategien.

Nedenfor under Igangværende projekter og Afsluttede projekter kan du læse mere om de enkelte FoU-aktiviteter. Her finder du links til projekterne på Erhvervsakademiernes fællesportal eaviden.dk, hvor alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier er samlet.

 • Igangværende projekter
  • Bæredygtig Bundlinje 2.0
   Periode: 1. februar 2019 til 31. december 2021
   Formålet med projektet er at intensivere og udvikle implementeringen af den grønne omstilling og cirkulære økonomi hos små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden for at skabe energi- og ressourceeffektiviseringer.
   Projektet er bl.a. i samarbejde med Gate 21.
   Projektleder: Charlotte Hald Pratt
  • Dannelsesbegrebet i fremtidens organisation
   Periode: 1. januar 2020 til 31. juli 2021
   Projektets formål er at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere vil handle som en form for paradigmeskifte snarere end blot at være et spørgsmål om bestemte typer kompetenceudvikling.
   Projektleder: Karen Hoby Skanning
  • Datadreven forretningsudvikling i danske SMV'er
   Periode: 1. januar 2020 til 1. maj 2021
   Projektet fokuserer på vækstpotentialet i datadrevne forretningsmodeller ved at afdække anvendelsen af datadreven forretningsopbygning hos de virksomheder, der benytter sig af e-handel, eller har ønske om at udnytte e-handel som platform fremover.
   Projektleder: Miriam Ruth Sørensen
  • Nordic Finance and the Good Society II - Bæredygtighed og den finansielle sektor
   Periode: 1. september 2019 til 31. december 2022
   Formålet med projektet er at styrke Cphbusiness’ vidensgrundlag ved at udvikle og afprøve metoder til at kunne transformere ny forskningsbaseret viden om bæredygtighed i den finansielle sektor til værdiskabende viden for Cphbusiness’ uddannelser og for virksomheder i den finansielle sektor, som Cphbusiness uddanner til.
   Projektleder: Svend Erik Thomsen

  • Unge ledere
   Periode: 1. februar 2020 til 15. december 2020
   Formålet med projektet er at generere ny viden og skabe let anvendelige værktøjer til, hvordan unge ledere kan lykkes i deres første lederjob, samt hvordan de kan forberede sig til lederrollen. Projektet tager udgangspunkt i forrige projekt: Ledelse af unge II.
   Projektleder: Karen Christina Spuur

  Se en oversigt over alle igangværende Cphbusiness-projekter på eaviden.dk.

 • Afsluttede projekter
  • Bæredygtige arbejdspladser - ledelsesfokus på det psykiske arbejdsmiljø
   Periode: 1. februar 2019 til 1. juni 2020
   Formålet med projektet var at bidrage med relevant ledelses know-how således, at ledere i Danmark kan bidrage til at skabe bæredygtig vækst gennem bæredygtige arbejdspladser, der står på et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø.
   Projektleder: Jeanett Kiy

  • Cphbusiness TrackingActivity
   Periode: 2. november 2015 til 1. marts 2016
   Projektet var et holistisk pilotprojekt, hvor formålet var at hjælpe unge studerende med at optimere deres vaner og livsstil i forhold til de tre parametre puls-, søvn- og aktivitetsniveau, som et bidrag til en optimal studieadfærd og -performance.
   Projektleder: Cecilie Stougaard

  • Data i startups
   Periode: 1. august 2017 til 31. december 2018
   Projektet adresserede det forhold, at mange startups har store udfordringer ved at gå fra "proof-of-concept" fase til "proof-of-business". Via en eksplorativ undersøgelse blandt startups, afdækkedes de mest generelle og fremtrædende barrierer og udfordringer, som startups oplevede i forhold til at kunne vækste virksomheden.
   Projektleder: Maria Zoey Sommer

  • Den finansielle sektor under forandring
   Periode: 16. december 2016 til 31. december 2019
   Projektet udviklede og afprøvede metoder til at transformere ny forskningsbaseret viden om til værdiskabende viden for virksomhederne i den finansielle sektor og for de finansielle uddannelser, som uddanner arbejdskraft til erhvervene.
   Projektleder: Svend Erik Thomsen

  • Det digitale kundemøde i den finansielle sektor
   Periode: 1. februar 2020 til 31. januar 2021
   Projektets formål var at undersøge, hvordan digitale touchpoints bedst udnyttes, og dermed også, hvordan den digitale kontakt med kunder bedst håndteres i rådgivningsøjemed. Projektet skulle ligeledes sikre indsigt i, hvorledes man skaber gode kundeoplevelser og god kunderådgivning på tværs af digitale touchpoints.
   Projektleder: Ane Kathrine Bo Johansen

  • DevOp/Autofeedback
   Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2019
   Gennem et konkret udviklingsforløb ved anvendelse af nyeste metoder og teknologier inden for DevOp bidrog projektet med erfaringer inden for IT-området samt med generelle erfaringer inden for opbygningen af færdigheder i lærergruppen gennem konkret producerende udviklingsprojekter.
   Projektleder: Anders Kalhauge

  • Digitalisering af BtB salgsfunktionen for SMV'er
   Periode: 1. juli 2018 – 31. december 2019
   Projektets hypotese var, at en stor del af SMV'er – specielt indenfor BtB – ikke besidder den nødvendige viden i udviklingen af en automatisering og digitalisering af salgsfunktionen. Projektets formål var dermed at tilføre viden til SMV'er inden for BtB-salgsfunktionen til bedre at kunne udnytte teknologi, kunde- og forretningsprocesser til en yderligere digitalisering.
   Projektleder: Merete Brunander

  • Digitalisering i Service- & Oplevelsesindustrien
   Periode: 1. februar 2020 til 1. april 2021 
   Projektets formål var at skaffe viden om, hvordan man bedst kan udnytte værktøjer til at hjælpe virksomheder i Service- og Oplevelsesindustrien med at blive mere digitaliserede, og hvordan man bedst muligt implementerer værktøjerne i sin virksomhed.
   Projektleder: Jesper Thisted Larsen

  • Digital købsadfærd
   Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2020
   Formålet med projektet var at validere god anvendelse af data til at forudsige og forstå digital købsadfærd i små og mellemstore virksomheder med afsæt i datadreven analyse. Projektet var bl.a. i partnerskab med Teknologisk Institut.
   Projektleder: Just Kjærgård Pedersen

  • Digital Videnledelse/ Personal Knowledge Management: Udvikling af strategier for PKM i danske virksomheder
   Periode: 1. februar 2019 til 31. januar 2020
   Formålet med projektet var at udvikle ny viden omkring den betydning og værdi som kuratering og formidling af viden via sociale medier kan have for virksomheder og deres medarbejdere.
   Projektleder: Hans Christian Christiansen

  • E-sports
   Periode: 1. august 2018 til 31. januar 2020
   Projektet havde til formål at undersøge, hvilke tiltag der skulle bruges til at udvikle værktøjer til erhvervet og uddannelsesinstitutionerne, og finde best practices i mindre og større sportsbegivenheder. Projektet henvender sig til alle virksomheder, der deltager i e-sportsverdenen, og som udvikler og leverer produkter og services inden for branchen.
   Projektleder: Carla Schack

  • Fokus på Entreprenørskab
   Periode: 1. juli 2014 til 31. december 2016
   Projektets formål var at udvikle og implementere et nyt koncept for startup-miljøer på Cphbusiness, så institutionen kunne medvirke til en øget etablering af bæredygtige virksomheder samt udviklingen af entreprenante kompetencer.
   Projektleder: Marie Helles

  • Fra plast til mikroplast
   Periode: 1. august 2018 - 31. december 2020
   Formålet med projektet var at optimere og sammenligne metoder til identifikation af mikroplast i ferskvand. Disse skulle bruges til at kortlægge indholdet af mikroplast i søer og åer på Sjælland, vurdere om mængden af mikroplast i et givent område kunne tilskrives menneskelig aktivitet samt bruges til at identificere plasttyper og farlige indholdsstoffer i genbrugsplast.
   Projektleder: Søren Thromsholdt Christensen

  • Fremtidens ledelse som vilkår i dynamiske relation
   Periode: 1. august 2014 til 31. december 2015
   Projektet tog udgangspunkt i behovet for nytænkning af læring af ledelse og havde fokus på sproget som omkostningsfri og helt central ledelsesressource i forhold til at generere udvikling, vækst og innovation.
   Projektleder: Jørn Helder

  • Fremtidens markedsføring
   Periode: 1. august 2017 til 31. maj 2018
   Projektet søgte at finde aktiviteter, som en virksomhed kunne foretage for at fremme afsætningen af en idé, et produkt eller en serviceydelse. Formålet var bl.a. at undersøge, hvilke markedsføringskompetencer erhvervene savner i forbedringen og bevarelsen af konkurrencekraft i det mere digitale marked.
   Projektleder: Per Gunnar Bergfors

  • Fremtidens markedsføring II
   Periode: 1. januar 2018 til 31. januar 2019
   Projektet undersøgte, hvordan SMV'er i rejsebranchen bedre kan udnytte ny viden og data om forbrugere og forløbet af disses kontakter med virksomheden for at hjælpe SMV'er med en afklaring af deres kunders costumer journey.
   Projektleder: Kjeld Haslund

  • Fremtidens spedition
   Periode: 1. januar 2018 til 31. januar 2020
   Projektet bidrog med ny viden om teknologiske og miljømæssige udfordringer på logistikområdet, dels gennem samarbejde med virksomheder, og dels gennem inddragelse af bestående forskning. Projektet skulle styrke vidensområder på logistikøkonomuddannelsen i form af øget branchekendskab og dermed medvirke til løsning af problemet med manglende arbejdskraft i logistiksektoren.
   Projektleder: Søren Schulian

  • Fremtidens storcenter (en del af "Lyngby - oplevelsernes by")
   Periode: 1. marts 2014 til 1. august 2016
   Projektets formål var at forstå detailhandlens udvikling og at udvikle koncepter, der kunne fastholde og udvikle konkurrenceevnen for fremtidens storcentre.
   Projektleder: Jan-Christian Haxthausen

  • Internationalisation at home
   Periode: 1. oktober 2014 til 1. november 2016
   Projektets formål var at kortlægge hvordan danske og internationale hold sammen kunne løfte studiemiljøet og kvaliteten i Cphbusiness’ uddannelser. På baggrund af kortlægningen blev der leveret anbefalinger til, hvordan Cphbusiness kunne optimere og udfolde denne ambition i teams og på uddannelserne.
   Projektleder: Carina Burhøj

  • Kultur i et innovationsperspektiv
   Periode: 1. januar 2015 til 30. juni 2018
   Projektet søgte at skabe et forskningsbaseret fundament til udviklingen af danske turismeerhverv og derigennem øge væksten i dansk turisme via immaterielle kundeoplevelser og kultur, fx med fokus på hygge og lykke.
   Projektleder: Henrik Vejlgaard

  • Ledelse af projektarbejdsformen hos SMV'er (SMV1)
   Periode: 1. oktober 2016 til 1. juli 2018
   Projektets søgte en ny måde at tænke projektarbejdsformen ind i små- og mellemstore virksomheder (SMV), og formålet var at skabe vækst, innovation og forretningsudvikling hos SMV'er igennem effektivt brug af projektarbejdsformen i ind- og udland.
   Projektleder: Jens Vestgaard

  • Ledelse af unge
   Periode: 1. februar 2016 til 30. september 2016
   Projektet var et komparativt studie af præferencer, værdier og holdninger hos den unge generation sammenholdt med Human Ressource-chefers forventninger til de unge med formålet at etablere en ramme i forhold til Cphbusiness' strategi og mål, der skulle kunne kvalificere ledelsen af unge.
   Projektleder: Jørn Helder

  • Ledelse af unge 2
   Periode: 29. maj 2017 til 31. december 2017
   Projektet belyste, hvordan ledere med ansvar for unge med korte merkantile uddannelser kan arbejde med anerkendelse i arbejdsrelationen for derigennem at skabe bedre resultater gennem deres medarbejdere. Projektet undersøgte dermed, hvordan ledere kan fastholde unge medarbejdere, hvordan der kan sikres en effektiv arbejdsindsats, samt hvordan man som leder får bragt de unges potentiale i spil.
   Projektleder: Karen Spuur

  • Mikrobiologisk projekt
   Periode: 11. december 2016 til 31. januar 2020
   Projektet beskæftigede sig med isolering og identifikation af mikroorganismer, enten med henblik på at kunne karakterisere indeklimaproblemer eller som et led i at udvikle nye produkter, hvor mikroorganismer indgik som aktiv del af produktet.
   Projektleder: Louise Bjørn

  • Miljønetværk Nordsjælland
   Periode: 1. april 2016 til 31. december 2018
   Projektet var et netværk af virksomheder og kommuner, der støttede hinanden i at efterleve krav på miljøområdet og at indføre miljøledelse hos virksomhederne.
   Projektleder: Charlotte Hald Pratt

  • NICE
   Periode: 1. januar 2014 til 31. december 2017
   NICE (New Innovative Costumer Experiences) søgte at kortlægge, forstå og forbedre serviceoplevelser. Formålet var at udvikle og fastholde kundemassen og dermed sikre fortsat vækst inden for turisme- og servicebranchen gennem fortsat forretningsudvikling og initiativer til en løftning af serviceniveauet for den københavnske servicebranche.
   Projektleder: Maria Kirstine Lovén

  • Oplevelsesbaseret bæredygtighed
   Periode: 1. juli 2017 til 31. december 2018
   Projektets bæredygtighedsperspektiv tog udgangspunkt i den klassiske tredeling mellem miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Projektet henvendte sig til virksomheder inden for oplevelsesbranchen, som udvikler og leverer oplevelsesbaserede services. Formålet var at tilføre branchen viden om konkrete værktøjer til, hvordan man kan øge fokus, analyse og implementering af hands-on bæredygtigheds-aktiviteter.
   Projektleder: Malene Holm Sørensen og Jesper Thisted Larsen

  • pREACH – Miljøpolitik i små og mellemstore virksomheder
   Periode: 1. marts 2014 til 30. juni 2015
   Projektets formål var at etablere et forum på Cphbusiness, som kunne understøtte SMV'er i at leve op til reglerne i EU's nye kemikalielovgivningspakke REACH. Fokus var på en opkvalificering af lærerkompetencer og udvikling af efteruddannelsesforløb, så virksomhedernes viden om og forretningsgange i forhold til REACH blev styrket.
   Projektleder: Charlotte Hald Pratt

  • Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder
   Periode: 1. januar 2019 til 31. december 2020
   Formålet med projektet er at indsamle viden om værtskab fra erhvervet, og formidle essensen af den indsamlede viden via undervisning, kurser og medier. Således kan der udvikles redskaber til at kunne arbejde med værtskab som begreb, praksis og samspillet i servicebegrebet.
   Projektleder: Henrik Vejlgaard

  • Retail Reinvented
   Periode: 1. januar 2016 til 31. marts 2020
   Projektet var et netværksprojekt, der dels fokuserede på de udfordringer og muligheder, som den samfundsmæssige og teknologiske udvikling har givet dansk detailhandel. Målet for projektet var at inspirere, undervise, udvikle idéer og formidle viden, der kunne styrke dansk detailhandel i den skærpede konkurrence på detailmarkedet.
   Projektleder: Carina Burhøj og Jan-Christian Haxthausen

  • Samspillet mellem digitale og analoge elementer i e-commerce og interaktion mellem virksomheder og deres kunder
   Periode: 1. februar 2020 til 1. februar 2021
   Formålet med projektet er at undersøge, hvordan æstetiske, sanselige og kognitive registrer kan tænkes ind i samspillet mellem digitale og analoge elementer i forbrugeradfærd og interaktionen mellem kunder og virksomheder.
   Projektleder: Hans Christian Christiansen

  • SMV2 - Vækst, innovation og forretningsudvikling for SMV'er Nordsj., Bornholm, Jylland - Udvikling af interventionslogikker til fremme og styrkelse af SMV'ernes effektive brug af projekter, projektledelse og projektsarbejdsformen
   Periode: 1. november 2018 til 30. juni 2020
   Formålet med projektet er at udvikle og afprøve alternative interventionsmodeller til at fremme og styrke SMV'er i deres brug af projekter, projektledelse og projektarbejdsformen. Projektet tager udgangspunkt i vidensgrundlaget fra projekt SMV 1 og er i samarbejde med IBA Kolding.
   Projektleder: Jens Vestgaard

  • Specialvarehandlens udfordringer med e-grænsehandel
   Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2019
   Projektet havde til formål at undersøge, hvordan der kunne arbejdes med parametre, som kunne styrke dansk e-handel. Desuden var formålet at afdække nogle af de tiltag og værktøjer, der kunne styrke specialvarehandlen i Danmark, og som de handlende kunne arbejde med for at vende eller bremse udviklingen.
   Projektleder: Karsten Radant

  • Viden om finansbachelorerne
   Periode: 1. august 2015 til 31. januar 2019
   Projektet undersøgte med udgangspunkt i indsamlede data, om finansbachelorer udviklede nødvendige kompetencer under deres uddannelse til at skabe en karriere i den finansielle sektor. Projektet undersøgte således ansættelse af finansbachelorer efter endt praktik, match af kompetencer og udviklingen af karrieren og praktikopholdet som en rekrutteringsplatform.
   Projektleder: Dorthe Sejling

  • Vækst i spilbranchen – Forretningsforståelse, salgskanaler og distribution i den danske spilbranche under Interactive Denmark
   Periode: 1. januar 2018 til 30. september 2019
   Projektet søgte at skabe en dybdegående forståelse for dansk spilbranches nuværende forretningsprocesser samt konkrete behov for kompetencer; herunder at skabe et potentiale for realisering af branchens vækstpotentiale ved at dele ny viden med branchens aktører med særligt fokus på salg, markedskommunikation og forretningsforståelse.
   Projektleder: Steen Peitersen

  • WATSON / Kortlægning af relevant kompetenceefterspørgsel på jobmarkedet
   Periode: 1. august 2018 til 1. september 2020
   Formålet med projektet var at skabe evidensbaseret indsigt i ændringer af kompetencekrav, jobønsker, arbejdsområder og andre aspekter relateret til virksomheders efterspørgsel af arbejdskraftskompetencer hos dimittender. Projektet var bl.a. i samarbejde med IBM.
   Projektleder: Per Gunnar Bergfors og Andreas Kiær Thomsen