Sådan søger du

På professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management er der studiestart sommer. Følg ansøgningsguiden, og find din vej til optagelse:

Vis ansøgningsguiden

Hvis du ikke er blevet optaget, kan du finde ledige pladser og læse mere her:

Ikke optaget - hvad nu?

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Med en professionsbacheloruddannelse i international hospitality management vil du typisk komme til at arbejde med driftstyring og strategisk udvikling af organisationer og medarbejdere i servicebranchen. Uddannelsen kan bruges mange steder, da der er mange virksomheder, der arbejder med service, oplevelse og værtskab. Du kan fx få et lederjob på hotel, restaurant, rejsebureau, eventbureau, kongresbureau, i turismeorganisation eller flyselskab.

Fakta om international hospitality management

1 ½ år
Professionsbacheloruddannelse
Dansk
Studiestart: Sommer
Næste studiestart: 30. august 2022
Cphbusiness Nørrebro
Ansøgningsfrister: 15. marts kl. 12.00 (ikke-EU-statsborgere) og 1. juli kl. 12.00 (EU-statsborgere)
Åbent hus 25., 26. og 27. oktober Læs mere om åbent hus og tilmeld dig

Gå i dybden med uddannelsen i international hospitality management

Professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management er for dig, der interesserer dig for, hvad der ligger bag den gode serviceoplevelse og det gode værtskab. Her lærer du, hvordan du udvikler organisationer og medarbejdere til at yde den bedste service på både det taktiske og det strategiske niveau.

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning (top-up) til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelser på erhvervsakademiniveau.

Undervisningen tilrettelægges, så den delvist foregår på dansk og engelsk, og derved styrker den dine sproglige og internationale kompetencer.

Hvad får du med i rygsækken?

Når du er færdig som professionsbachelor i international hospitality management, har du opnået kompetencer til at udvikle medarbejdere og organisationer og styre driften i dagligdagen i virksomheder i hospitality-branchen. Du vil få konkrete redskaber til at udvikle værtskab med fokus på gæsten, ligesom du vil blive i stand til at arbejde med strategisk værdiskabelse.

Webinar om professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management

Hvis du gerne vil vide mere, kan du se eller gense online åbent hus om uddannelsen i international hospitality management her. I videoen møder du studerende og undervisere, som fortæller om uddannelsen og studielivet.

 • Adgangskrav og optagelse

  Studiestart

  • Sommeroptag med studiestart i august/september på Cphbusiness Nørrebro.

  Adgangskrav

  Du kan søge optagelse med en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

  • Serviceøkonom
  • Markedsføringsøkonom

  Du kan ligeledes søge optagelse med handelsøkonomuddannelsen eller med en anden uddannelse, vi vurderer kan sidestilles med serviceøkonom- eller markedsføringsøkonomuddannelsen. For at en uddannelse kan sidestilles med serviceøkonom- eller markedsføringsøkonomuddannelsen, skal uddannelsen have et tilsvarende antal ECTS i økonomi, ledelse og organisation, strategi og kulturforståelse. Kravene til karakterer er skærpede for disse uddannelsers vedkommende.

  Dokumentation for danskkundskaber

  Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen fra Danmark, Sverige eller Norge, eller hvis du ansøger med udenlandsk adgangsgrundlag, vil Cphbusiness på baggrund af en konkret individuel faglig vurdering afgøre, om du skal bestå et af følgende krav:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på A-niveau

  Eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Læs mere på ug.dk.

  Varsling om ændring af optagelseskriterier i 2023

  Cphbusiness har indtil nu vurderet ansøgninger om optag til professionsbacheloruddannelser med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse,  karakterer, ansøgers motivation, relevant erhvervserfaring og øvrige relevante aktiviteter.

  Fra sommeroptaget 2023 vil antallet af vurderingskriterier blive reduceret, således at ansøgers adgangsgivende uddannelse og karakterer vil få en afgørende betydning i udvælgelsen af ansøgerne. Hvis ansøger søger om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer, foretager Cphbusiness en vurdering af, om ansøgers faglige kvalifikationer, kan sidestilles hermed.

  Ansøgning om optagelse - sommeroptag

  Du skal søge om optagelse her på vores hjemmeside.

  Ved vurdering af ansøgninger lægges vægt på følgende:

  • Gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – vægtes højt!
  • Den motiverede ansøgning
  • Erhvervserfaring, inkl. værnepligt
  • Anden erfaring, fx højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde (minimum 3 måneder)

  Ved erhvervserfaring og anden erfaring tæller kun aktiviteter med, der er påbegyndt efter optagelse på den adgangsgivende uddannelse.

  Vi tager maksimalt erhvervserfaring og anden erfaring svarende til en periode på sammenlagt 12 måneder i betragtning ved vurdering af din ansøgning.

  Du kan finde en ansøgningsvejledning og ansøgningsfrister for sommeroptaget her: Sådan søger du.

  Uddannelse på engelsk

  Hvis du vil søge optagelse på uddannelsen på engelsk, bedes du tjekke optagelseskravene her: International Hospitality Management - Admission requirements.

 • Studiets opbygning

  Professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management er en 1½-årig overbygning på serviceøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen eller lignende uddannelser på erhvervsakademiniveau. Uddannelsen består af tre semestre (90 ECTS).

  De første to semestre er baseret på varieret og praksisnær undervisning, såsom projektarbejde, gæsteforelæsninger m.m. På 3. semester er du i praktik, hvor du får mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, som du har opnået i undervisningen. Efter praktikopholdet afsluttes uddannelsen med et bachelorprojekt. Det er vigtigt, du tager aktivt del i at finde en praktikplads, der matcher den professionelle profil, du ønsker. Praktikopholdet kan gennemføres i udlandet.

  Undervisningen tilrettelægges, så den delvist foregår på dansk og engelsk, og derved styrker den dine sproglige og internationale kompetencer.

  Du har under uddannelsen mulighed for at tage et udlandsophold på 3. semester.

  Læs om indholdet på de andre semestre

 • Muligheder for videreuddannelse og job

  Med en professionsbacheloruddannelse i international hospitality management har du mulighed for at læse videre både i Danmark og udlandet. Hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder for at læse videre, så kontakt Cphbusiness Studievejledningen og International Office.

  Brancher, løn og gennemførelse

  Du kan finde mere information om uddannelsen i Uddannelseszoom. Her kan du finde blandt andet se, hvilke brancher færdiguddannede fra uddannelsen arbejder i, hvilken løn en færdiguddannet fra uddannelsen i gennemsnit får, og hvor lang tid det tager en gennemsnitlig studerende at gennemføre uddannelsen.

  I Uddannelseszoom har du også mulighed for at sammenligne informationer om uddannelsen med andre uddannelser på netop parametrene branche, løn, iværksætteri, gennemførsel, frafald og ledighed.

  Student profile

  Nikolai er uddannet serviceøkonom på Cphbusiness på Nørrebro. Efter at have afsluttet sin erhvervsakademiuddannelse, blev han optaget på international business på CBS – hvor han har været på udveksling på Harvard University i USA.

  Ifølge Nikolai er det tilvænningen som studerende, læring af studieteknikker og vejledning fra undervisere, der har banet vejen frem: ”Jeg blev fostret på Cphbusiness. Jeg lærte om studieteknikker og fik det inkorporeret i min tankegang. Især når man har været væk fra skolen i nogle år, er det en rigtig god indgangsvinkel til at starte på noget.”

  For Nikolai er det underordnet, om man som studerende kun tager en erhvervsakademiuddannelse, fortsætter på en bachelor på Cphbusiness eller gør noget helt tredje. Det afgørende er, at man har den rigtige holdning og får øjnene op for, at man kan bruge sin uddannelse som et springbræt til noget mere.

  ”Jeg tror min hovedpointe er, at man som studerende skal vide, at man faktisk kan bruge sin uddannelse til noget og komme langt, hvis det er det, man vil.”

  Læs Nikolais råd til studerende, der gerne vil læse videre i udlandet.

  Bemærk: Du skal være opmærksom på, at visse videregående uddannelser på andre uddannelsesinstitutioner kan have ekstra adgangskrav ved ansøgning om optagelse.

  Tjek altid adgangskrav på den uddannelsesinstitution, du ønsker at søge om optagelse ved.

 • Læringsmiljø og studieaktiviteter

  På Cphbusiness ser vi det som vores vigtigste opgave at bidrage til, at du kan udvikle dig, så du kan være med til at skabe fremtidens erhvervsliv.

  Cphbusiness’ studieaktiviteter sigter derfor på at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, så du kan navigere i en organisation og skabe værdi på en arbejdsplads eller starte og drive egen virksomhed.

  Studieaktiviteter

  Vi tror på, at du lærer bedst ved at arbejde med konkrete problemstillinger og prøve tingene af i praksis. Derfor er vores studieaktiviteter bygget op om aktiviteter, hvor du selv spiller en aktiv rolle. Du får medansvar for og indflydelse på din egen læring. Feedback indgår derfor som et vigtigt element i studieaktiviteterne.

  Studieaktiviteterne vil ud over holdundervisning omfatte projektarbejde, casearbejde og opgaveløsning, hvor du gennem samarbejde og dialog løser konkrete opgaver sammen med dine medstuderende og med dine undervisere som vejledere og facilitatorer. Du vil også blive udfordret med digitale studieaktiviteter. En stor del af studiearbejdet foregår som gruppearbejde, og du skal derfor være indstillet på at samarbejde med de forpligtelser, der ligger i dette.

  På Cphbusiness er alle uddannelser tilrettelagt som fuldtidsstudium. Vi forsøger dog at skabe rammer, hvor du både kan studere på fuld tid og passe et fritidsarbejde, så du samtidig med dit studie kan styrke dine erhvervskompetencer. Derfor har du typisk to halve eller en hel skemafri dag per uge, som du kan bruge på dit studiejob, sammen med din studiegruppe eller på din egen forberedelse. Du skal dog forvente, at dit fritidsarbejde primært skal placeres aften og weekend.

  Uddannelse med en verden af muligheder

  På Cphbusiness giver vi dig mulighed for, at du allerede under dit studie kan opbygge og udfolde dine globale, interkulturelle og sproglige kompetencer gennem studieaktiviteter, hvor du samarbejder med studerende fra mange forskellige steder i verden. Som en naturlig del af studiet vil der derfor være undervisningsaktiviteter på engelsk og engelsksproget undervisningsmateriale.

  På alle uddannelser indgår der desuden et obligatorisk praktikforløb, hvor du kan vælge at prøve dine kompetencer af i en virksomhed i udlandet eller i en international virksomhed i Danmark. Derved ruster du dig til det globale arbejdsmarked, der venter dig, når du er færdig med dit studie.

  Hvad vi forventer af dig som studerende

  Aktiv deltagelse i studieaktiviteterne på Cphbusiness er i høj grad med til at klæde dig på til dit fremtidige job. Derfor forventer vi, at du:

  • deltager aktivt i studieaktiviteter med undervisere, i studiegruppe og individuelt
  • deltager i en blanding af studieaktiviteter (for eksempel projektarbejde, workshops, digitale læringsaktiviteter og holdundervisning)
  • gerne vil lære i grupper sammen med medstuderende med en mangfoldig baggrund
  • arbejder fuld tid med dit studie – det vil sige cirka 40 timer ugentligt ud over et eventuelt studiejob
  • gerne vil udfordres på dine internationale og sproglige kompetencer
 • Praktik i Danmark

  Som en del af din uddannelse, skal du gennemføre et 13 ugers praktikophold på 3. semester. Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Praktik ved dansk virksomhed

  Der er mange muligheder for at komme i praktik herhjemme. Flere af vores studerende har været i praktik ved f.eks. AC Hotel Bella Sky, Kilroy Travels, Dong Energy og 2gocopenhagen. Du har altså mulighed for at afprøve din teori fra undervisningen i spændende virksomheder, hvor du får udfordringer og ny viden, uanset om du vil fokusere på service, hotel og restaurant management, eller turisme management.

  Sådan finder du en dansk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i Danmark. Vi anbefaler du bruger dit netværk, f.eks. din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads. Vi anbefaler du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads:

  • Dit netværk
  • Sociale medier (især LinkedIn og Facebook)
  • Dine undervisere og praktikvejleder 

  Student profile

  Pia Anna Kierullf var i praktik som event-maker ved DOX:BIO, en filmklub, der promoverer dokumentarfilm over hele landet.

  Pia Anna havde mange forskellige arbejdsopgaver og udfordringer, men arbejder først og fremmest markedsføring – ”men jeg hjælper også biograferne med fundraising. Budgetterne er små, og udfordringen består i at få sponsorerne til at deltage, uden at jeg kan give dem andet end markedsføring. Jeg skal med andre ord skabe en win-win-situation."

  Event planlægning er også en stor del af arbejdet. ”Jeg har for eksempel fået lokale producenter til at sponsere filmvisningerne med gratis prøvesmagninger, blandt andet af øl. Dertil kommer, at jeg også skal tage stilling til tekniske spørgsmål om eksempelvis filmvisningen  og  webcast."

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet til en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Du, praktikvirksomheden og din praktikvejleder definerer i samarbejde et projekt, som skal danne rammen for dit praktikophold. Projektet skal fylde mindst 1/3 af din arbejdstid i virksomheden og skal være et praktisk orienteret projekt relateret til virksomhedens virke. I løbet af praktikopholdet skal du analysere projektets problemstilling, og opstille løsningsforslag, implementere dem og evaluere dem.

  Praktikopholdet afsluttes med en eksamen, hvor praktikvejlederen vurderer dit arbejde med projektet i forhold til de gældende læringsmål. Praktikopholdet svarer til et fuldtidsjob.

 • Praktik og studieophold i udlandet

  Som en del af din uddannelse, skal du i praktik i tre måneder på 3. semester, og du har mulighed for at tage din obligatoriske praktik i udlandet. Du finder selv din praktikplads, men kan søge hjælp ved din praktikvejleder samt Cphbusiness Studie og Karriere, der kan fortælle dig om forskellige muligheder.

  Sådan finder du en udenlandsk praktikplads

  Der er mange muligheder for at finde en praktikplads i udlandet. Vi anbefaler, du først og fremmest bruger dit netværk, fx din underviser, evt. tidligere arbejdspladser eller kollegaer til at finde en spændende praktikplads.

  Vi anbefaler, du bruger følgende værktøjer til at finde en praktikplads:

  Company profile

  Mange af vores studerende tager hvert år til udlandet i praktik. Vores studerende har bl.a. været i Thailand, Sydkorea, Kenya, USA og på Færøerne.

  Nogle af vore studerende har været i praktik ved Go Pro Diving på Caymanøerne i det Caribiske Hav. Go Pro Diving er et et selvtændigt dykkerfirma, der siden 2012 har udbudt opkvalificerende dykkerkurser og bådkurser for bl.a dykkerinstruktører. Go Pro Diving tilbyder praktikophold med fokus på service management og ledelse.

  Formål med praktik

  Formålet med praktikken er at give dig mulighed for at afprøve den lærte teori i praksis. Praktikvirksomheden forventes at bidrage med best practice erfaring, der skal understøtte dit læringsforløb. Du er tilknyttet til en praktikvejleder på Cphbusiness samt en kontaktperson ved praktikvirksomheden.

  Du og din praktikvejleder fastsætter sammen dine læringsmål for praktikken. Disse læringsmål vil danne grundlag for din rolle og funktion i praktikvirksomheden.

  Praktikopholdet afsluttes med et evalueringsmøde, hvor praktikvejlederen evaluerer din opnåede erfaring sammenlignet med de fastsatte læringsmål. Praktikopholdet skal betragtes som et fuldtidsjob.

  Studieophold

  Cphbusiness har indgået samarbejdsaftaler med flere udenlandske uddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling og studieophold.

  Kontakt Cphbusiness Studie og Karriere og hør mere om dine muligheder for at komme på studieophold i udlandet.

 • Facts

  Uddannelse

  International hospitality management (professionsbacheloruddannelse).

  Adresse

  Cphbusiness Nørrebro
  Blågårdsgade 23B
  2200 København N

  Varighed

  Uddannelsen er en 1½-årig fuldtidsuddannelse.

  Lektioner pr. uge

  Der er ca. 16 lektioner pr. uge.

  ECTS point

  90

  Økonomi

  Uddannelsen er SU-berettigende.

 • Eksamen

  På professionsbacheloruddannelsen i international hospitality management ligger eksamenerne efter de enkelte temaer. Nogle af eksamenerne er opdelt i mindre dele, der giver et akkumuleret resultat, mens andre dækker over et helt semester. Der vil være eksamener med både intern og ekstern censur. Der vil desuden forekomme obligatoriske læringsaktiviteter i form af mindre projekter og afleveringsopgaver med intern censur. Læringsaktiviteter har til formål at dokumentere, at du er studieaktiv.

  Bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et skriftligt bachelorprojekt, der omfatter en dybdegående behandling af en valgt problemstilling. Projektet forsvares yderligere ved en mundtlig eksamen af 45 minutters varighed. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen ved ekstern censur.

  Som udgangspunkt er bachelorprojektet et projekt, der skrives sammen med én eller flere medstuderende.

  Alle forudgående eksamener og læringsaktiviteter skal være beståede, før den studerende kan aflevere og forsvare bachelorprojektet.

  Eksamensreglement

  Læs eksamensreglementet.

 • Studievejledning

  Cphbusiness Nørrebro

  Blågårdsgade 23B, 2300 København N

  Åbningstider: mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
  Telefontræffetider: mandag - torsdag 9.00 - 12.00

  E-mail: counsellingnoerrebro@cphbusiness.dk 

  Telefon: 36 15 45 15

  Studievejledere

  Christine Nolsø Hansen

  Charlotte Ibsen

 • Studieordning og bekendtgørelse

  I studieordningen kan du læse mere om, hvilke rammer, der gælder for din uddannelse, fx uddannelsens formål, adgangskrav, eksaminer, osv. Nedenunder kan du vælge den studieordning, der gælder for dig, alt efter hvilket år, du har påbegyndt uddannelsen, samt læse bekendtgørelsen for uddannelsen.

  Studieordninger 

  Bekendtgørelser og eksamensreglement

 • Tidligere studieordninger