Skal opgaven klares hjemme eller på kontoret?

Få en model til, hvordan du og dine medarbejdere kan planlægge arbejdsopgaverne på den hybride arbejdsplads. Modellen kan bruges som et værktøj til at identificere og planlægge, hvilke opgaver der egner sig til hjemmearbejde, og hvilke der løses bedst på kontoret.

Der er mange fordele ved den hybride arbejdsform, men den kan også give nye udfordringer. Fx er det ikke altid let at navigere i, hvilke opgaver der løses bedst hjemme eller på kontoret.

Det har vi set i Cphbusiness' forskningsprojekt Ledelse af hybride arbejdspladser, som derfor har udviklet en model, der fungerer som et dialog- og planlægningsværktøj, der hjælper dig og medarbejderne med at organisere arbejdsopgaverne alt efter, om de bør løses fysisk på kontoret, eller om de egner sig bedre til at blive løst hjemmefra.

Sådan hjælper du medarbejderne med at planlægge

Når du og medarbejderne skal tage dialogen om, hvor arbejdsopgaverne bør løses, så skal I starte med at overveje to ting:

  1. Er målet for opgaven kendt eller ukendt? Er det fx en opgave, som medarbejderen har udført før, eller er der tale om en opgave, der kræver nytænkning og innovation?
  2. Kan opgaven løses alene eller i samarbejde med andre?

Model over opgaveløsning på den hybride arbejdsplads

Når I har svaret på de to spørgsmål, kan I kigge på modellen og placere opgaven sådan her:

Kendt opgaver, som løses alene

Hvis medarbejderen ved, hvad opgaven skal resultere i, og personen kan løse den alene, så kan opgaven nok godt klares fra hjemmekontoret.

Kendt opgave, som løses i fællesskab

Hvis opgaven er velkendt, men kræver at flere medarbejdere arbejder sammen, så kan opgaven både løses fysisk på kontoret eller online fra hjemmekontoret. Men selvom opgaven sagtens kan løses hybridt fra hjemmekontoret, så vær opmærksom på, det stiller større krav til kommunikationen og det tekniske setup.

Ukendt opgave, som løses i fællesskab

Kender I hverken opgaven eller opgavens mål på forhånd, og skal flere være med til at løse den? Så er det oplagt at tage ind på kontoret, hvor der er mulighed for at sparre, udvikle, være innovation og arbejde tæt sammen med kollegerne. Hvis I har en collaboration zone på jeres kontor, så vil denne være oplagt at bruge.

Ukendt opgave, som løses alene

Skal medarbejderen løse en opgave alene, som de på forhånd ikke kender svaret på? Så kan både fysisk fremmøde og hjemmearbejde været relevant. Opgaven kan kræve fordybelse, som gør, at den klares bedst hjemme. Men hvis medarbejderen har brug for at spørge kolleger til råd, så kan det være en fordel at klare opgaven fysisk fra kontoret.

Både et værktøj til dialog og planlægning

Modellen skal tænkes som et dialogværktøj, du som leder kan anvende i samtalen med dine medarbejdere. Dine medarbejdere kan også bruge den som et værktøj til selv at planlægge, hvorfra opgaverne løses bedst.

I større projekter og opgaver vil der være dele, der klares bedst på kontoret, imens andre dele kan klares fra hjemmearbejdspladsen. Derfor kan det være en god idé, at I kigger på opgavens delelementer og sammen placerer dem i modellen.

De fire kategorier i modellen dækker ikke nødvendigvis alle opgavetyper på alle arbejdspladser. Fx vil nogle ukendte opgaver sagtens kunne løses online, hvis medarbejderne har de nødvendige IT-kompetencer og relationer. Men brug modellen som udgangspunkt for en god dialog om arbejdsopgaverne.


Læs også:


Mød eksperten

Om forskningsprojektet

Den hybride arbejdsform giver både muligheder og udfordringer i danske virksomheder.

I forskningsprojektet "Ledelse af hybride arbejdspladser" undersøger Cphbusiness, hvordan man bedst leder i den nye kontekst, hvor medarbejdere og ledere veksler mellem hjemmekontoret og skrivebordet på arbejdspladsen.

Formålet med projektet er at udvikle guidelines og metoder, der gør det nemmere for ledere at etablere, udvikle og lede en hybrid arbejdsplads i samarbejde med medarbejderne.

Projektet løber fra 1. januar 2022 - 1. februar 2023.

Læs mere om projektet "Ledelse af hybride arbejdspladser"