Anna Lindqvist

Direktionskonsulent

Copenhagen Business Academy

Anna Lindqvist

4133 2722

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Direktionskonsulent for Uddannelsesdirektøren.

Faciliterer følgende mødefora:
Strategisk Fokusteam Kvalitet
O-chef forum
Lederforum
Samarbejdsmøder

Sekretær i Personaleforeningen.

Jeg sidder derudover med følgende opgaver i Økonomi og Analyse:
Kontrakter til eksterne undervisere
Vedligeholdelse af vores intranet
Årskonference

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

cand. soc. i Uddannelsesvidenskab

Jeg blev ansat på Cphbusiness i sommeren 2021.