Cæcilie Otzen

Direktionssekretær

Copenhagen Business Academy

Cæcilie Otzen

+45 3615 4728

Landemærket 11
1119 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Direktionssekretær


Som direktionssekretær styrker jeg faciliteringen af direktionens overordnede, ledelsesmæssige opgaver. Jeg er primær direktionssekretær for uddannelsesdirektør Line Louise Hansen og understøtter dermed uddannelsesdirektørens daglige arbejde og kalenderaftaler.

Som direktionssekretær for uddannelsesdirektøren forbereder jeg nedenstående møder. Ligesom det er min opgave at følge op på uddannelsesdirektørens opgaveportefølje efter møderne.

  • Lederforum
  • Team Kvalitet
  • Områdechefforum

Som direktionssekretær for uddannelsesdirektøren varetager jeg desuden koordination og besvarelse af høringssvar via Danske Erhvervsakademier på vegne af Cphbusiness. Ligesom jeg varetager den interne og eksterne kommunikation ved udpegning af medlemmer til Cphbusiness' uddannelsesudvalg.

Sekretær for personaleforeningen

Jeg er sekretær for personaleforeningen og deltager dermed ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg er uddannet cand.mag. i Pædagogik fra Københavns Universitet. Jeg blev kandidat i sommeren 2013. 

Jeg har tidligere arbejdet med udvikling af uddannelsespolitik og betjening af Uddannelsesministeren i Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

Derudover har jeg arbejdet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor jeg blandt andre opgaver har sekretariatsbetjent bachelordekanen ved fusionen mellem Ingeniørhøjskolen København og DTU, herunder ved udviklingen af 17 nye diplomingeniøruddannelser.