Helle Haahr Nielsen

Lektor

Copenhagen Business Academy

Helle Haahr Nielsen

3615 4700

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Arbejdersom underviser, ledelseskonsulent, projektleder, koordinator, vejleder, censor samt deltager i vidensudvikling. 

Underviser: Underviser påDiplomuddannelse i ledelse i fagene Det personlige lederskab og forandring, Projektledelse,Ledelse og coaching. Jeg underviser derudover i HRM på akademiuddannelse iledelse.

Hartidligere undervist i fagene Ledelse og medarbejder, Ledelse og organisation, Forandringsledelse,Viden og innovation, Ledelse og kommunikation samt i fagområder inden forstrategi og markedsføring.

Ledelseskonsulent: Undervisning/facilitering af skræddersyede forløb for virksomheder. (Eks: Advanced Project LeadershipEducation (NIRAS).

Projektleder: Har løbende været projektlederfor diverse interne projekter. Er pt projektmedarbejder i projekter indenfordidaktik.

Koordinator: Jeg er koordinator afteamet af undervisere på Diplomuddannelse i ledelse samt læringskoordinator.

Vejleder: Jeg vejleder kommende lektorer –og selvfølgelig også iforbindelse med afleveringer af eksamensopgaver.

Censor: På HD-uddannelserne, IngeniørernesDiplomuddannelse i ledelse, akademiuddannelse i ledelse. Bedømmer på lektoranmodninger.

Vidensudvikling: Deltager pt i et projektomkring anvendelse af VR-teknologi til fremme af læring.


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Se min LinkedIn
profil: 
https://www.linkedin.com/in/helle-haarh-nielsen/

Cand. merc. CBS, 1985

Uddannet indenfor proceskonsulentation, systemisk coaching/narrativ coaching, supervision. MBTI/JTI certificeret


Har undervist på de fleste fag på akademiuddannelse i ledelse og diplomuddannelse i ledelse. (De fag, der udbydes jævnligt) samt på serviceøkonomuddannelsen.

Undervist på CBS -sidst være censor på master og kandidatuddannelser

Løst konsulentopgaver (undervisning/facilitering) inden for leder- og medarbejderudvikling i private og offentlige organisationer siden 1997.

Arbejdet med ledelsesudvikling i Coop DK samt Naturgasselskaberne som henholdsvis projektmedarbejder
og uddannelsesleder.

Varetaget en lang række projektleder-koordinator opgaver i Cphbusiness regi (tidligere Knord).