Jens Peter Kjær Hansen

Lektor

Copenhagen Business Academy

Jens Peter Kjær Hansen

+45 3615 4868

Blågårdsgade 23B
2200 København N

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Undervisning, forskning og udvikling inden for programområdet

På Cphbusiness arbejder jeg som underviser på "Service og Oplevelse", og primært på bacheloruddannelsen International Hospitality Management. Her underviser jeg indenfor områderne virksomheds- og forretningsstrategi, forandringsledelse, serviceledelse, servicedesign og kunderelationer. 

Jeg underviser endvidere på EVU i faget "Oplevelsesledelse", hvor vi arbejder med hvordan de oplevelsesmæssige paradigmer kan anvendes i kommercielle forretningsmæssige sammenhænge.

Ét af mine fokusområder er, at udvikle de didaktiske metoder til at skabe bedre viden hos mine studerende gennem anvendelse af forskellige platforme, herunder de digitale muligheder, som giver helt nye muligheder for at arbejde sammen med de studerende om at skabe deres egen viden.

 

På Cphbusiness har jeg arbejdet med tankerne og principperne i Service design gennem en stor forventningsudersøgelse hos nye studerende på Campus Nørrebro i efteråret 2014. Arbejdet har givet mig en detaljeret viden om de studerendes holdning og forventing til deres studie. Jeg lægger stor vægt på at lade de studerende indgå aktivt i evaluering af undervisningen, og derigennem skabe et bedre fælles grundlag for at udvikle og styrke læringsproceserne for de studerende.

Faglige nøglefelter

Fra min tidligere karriere har jeg oparbejdet særlige kompetencer inden for forretningsudvikling, personale- og organisationsudvikling, salg, markedsføring og kundeservice. 

I en årrække har jeg endvidere arbejdet med strategisk forretningsledelse på direktionsplan i forskellige internationale virksomheder.

Min hovedinteresse ligger i at forstå og videreformidle, hvordan virksomheder kan styrke deres forretningsmæssige position og konkurrenceevne gennem forståelse for betydningen at oplevelsesdimensionen i deres kunderelationer.  

 


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Uddannelsesmæssig baggrund

 • Lektor, 2017
 • Cand. Merc. i Strategisk virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen, 1990.

Erhvervserfaring

Min erhvervserfaing bygger på primært på 20 års arbejde med salgsledelse, salg (B2), markedsføring, kundeservice, forretningsudvikling og forretningsledelse. Som det fremgår af nedenstående liste, er denne erfaring opbygget i privatejede internationale virksomheder.

 • 2017  Lektor ved Copenhagen Business Academy
 • 2012  Underviser ved Copenhagen Business Academy
 • 2009 Adm. direktør, Infopaq Danmark A/S
 • 2009 Salgsdirektør, Infopaq Danmark A/S
 • 2007 Landechef, Cision Danmark A/S
 • 2006 Salgsdirektør, Cision Norge AS
 • 2006 Salgsdirektør, Cision Danmark A/S
 • 2003 Salgschef, Observer Danmark A/S
 • 1993  Salgschef, Compaq Computer A/S

For yderligere information se min LinkedIn profil, eller kontakt mig på jpkh@cphbusiness.dk

https://www.linkedin.com/in/jphprofile