Kirstine Blauenfeldt

Informationsspecialist

Copenhagen Business Academy

Kirstine Blauenfeldt

+45 3615 4709

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg er tilknyttet Biblioteket på Cphbusiness som informationsspecialist, under afdelingen Viden & Kompetence

Jeg sidder til daglig med ansvaret for vores undervisningstilbud, som både omfatter de studerende, men også vores adjunkter og lektorer, som jeg underviser i bl.a. referencepraksis, og hvor man finder praksisnær forskning. Jeg er desuden led i selve lektorforløbet i form af obligatorisk kursus i informationskompetencer.

Mine faglige fokuspunkter er; digital dannelse, forstå forskellen mellem viden og information, og formidling/undervisningsdelen af mit arbejde. 

Jeg er desuden tovholder på Cphbusiness styregruppe omhandlende ophavsret, som er et samarbejde mellem bibliotek, kvalitet og medie. 


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i 2015 (cand.scient i informationsvidenskab og kulturformidling) BA i økonomi fra CBS i 2005. 

Fra 2015-til jeg startede her hos Cphbusiness, (2017) har jeg siddet i en lignende stilling hos CBS Biblioteket

Jeg sidder desuden i bestyrelsen for FLIP'D. (Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik) FLIP’Ds primære mål er at styrke og udbrede interessen for de undervisnings- og læringstilbud, som fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne tilbyder deres brugere – studerende, undervisere, forskere og andre ansatte. 

Jeg er beskikket censor for PBA i Informatik og økonomi og har siden 2017 haft over 300 studerende til eksamen på forskellige erhversakademier.

Pt (2020-2022) læser jeg en 'Diplom i Ledelse' på EVU Cphbusiness og får derfor mulighed for at opleve vores kerneydelse på tætteste hold og er meget glad herfor.