Lea Clausen

Studievejleder

Copenhagen Business Academy

Lea Clausen

+45 3615 4682

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg er studievejleder på tværs af vores efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau. Det har været min hovedbeskæftigelse siden sommeren 2017. Her er fokus bl.a. på: 

Karrierevejledning, uddannelsernes veje og vildveje, realkompetencevurdering, trends og tendenser, eksterne netværk samt internt samarbejde med Partner, områder, optag, backoffice og kvalitet - nogen glemt? 

Øvrig erfaring:

Underviser mm. som en del af kommunikationsteamet på programområdet ledelse og kommunikation - kombineret med studievejledning på EVU.

Programleder for programområdet kommunikation i forbindelse med et pilotprojekt om uddannelsesevaluering. 

Underviser på - og medudvikler af - det interne kursus: Forberedelse til efter- og videreuddannelse. 

 

Andet jeg har lyst til at nævne:

Jeg har altid har været glad for projekter, så jeg har deltaget i flere udviklingsprojekter både de organisatoriske og de faglige. F.eks. Co-Creation-projektet tilbage til 2012, da Cphbusiness blev født, og det landsdækkende projekt med at revidere studieordningen for kommunikation og formidling i 2016 - 2017.

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

I hele mit arbejdsliv har fokus været på: samspillet mellem uddannelse, kompetenceudvikling, erhverv og karriere. 

Jeg har haft opgaver som:

 

  • underviser 
  • vejleder
  • analysemedarbejder
  • konsulent 

 

Lektorgodkendt (2015)

Uddannelses- og erhvervsvejleder, Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse

Pædagogikum - i teori og praksis, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Cand. mag. i dansk og historie, Københavns Universitet

Dertil kommer kurser, enkeltfag og certificeringer