Lea Clausen

Studievejleder

Copenhagen Business Academy

Lea Clausen

3615 4682

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Underviser og vejleder på afgangsprojekter - primært inden for kommunikation og formidling. Er en del af teamet "Ledelse og kommunikation".

Uddannelsesvejleder/uddannelseskonsulent på tværs af alle vores efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau.

Projektdeltager - udviklingsprojekter både de organisatoriske og de faglige. 

Underviser på det interne kursus: Forberedelse til efter- og videreuddannelse.
Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Lektorgodkendt (2015)

Uddannelses- og erhvervsvejleder, Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse

Pædagogikum - i teori og praksis, Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Cand. mag. i dansk og historie, Københavns Universitet