Martin Juhl Mikkelsen

Adjunkt

Martin Juhl Mikkelsen underviser og forsker i ledelse på Cphbusiness.

Martin har en bredt forankret profil inden for ledelse, der tager udgangspunkt i egne erfaringer som leder og ledelsesrådgiver. Han har et solidt kendskab til ledelse i både den private og offentlige sektor, og han er særligt optaget af ledelsesrollen set i et organisatorisk perspektiv. Derudover har Martin stor erfaring med både kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, både i ledelses-, organisations- og samfundsstudier.

Ekspert inden for:

  • Ledelse
  • Ledelse i et organisatorisk perspektiv
  • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
  • Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder

Projekter

Unge ledere

Feb. - dec. 2020

Vis mere Vis mindre

Der er i dag færre unge ledere i Danmark under 35 år end for 10 år siden, og mange unge fravælger helt lederrollen eller afbryder deres lederkarriere allerede efter deres første job. Forskningsprojektet satte fokus på, hvilke årsager der ligger bag de unges fravalg af ledervejen, men samtidig også, hvad der kendetegner de unge ledere, som trives i deres lederrolle. Martin deltog i projektet og bidrog bl.a. til formidlingsaktiviter.

 

 

Læs mere om projektet ›

Erhvervserfaring

Adjunkt

Cphbusiness

2021 -

Censor i Statskundskab

Aarhus Universitet

2017 - 2021

Manager

Rambøll Management Consulting

2017 - 2020

Senior Consultant

Rambøll Management Consulting

2014 - 2017

Projektleder

Digitaliseringsstyrelsen

2013

Ekstern lektor ved Europastudier

Aarhus Universitet

2011 - 2013

Consultant og leder af Interviewafdeling

Rambøll Management Consulting

2009 - 2014

Uddannelse

Cand.scient.pol

Aarhus Universitet

2009