Niels Lund Poulsen

Lektor

Copenhagen Business Academy

Niels Lund Poulsen

+45 3615 4670

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Facilitere en forskel der gør en forskel

Jeg underviser i ledelse og organisation på diplom og akademiuddannelserne.

Jeg er navnlig optaget af systemiske og narrative perspektiver og anskuelse af organisationer som processer herunder meningsskabelse og emergens.

Min ambition er at føje ny forskning til praksis til nytte for forretning og drift.

Jeg værdsætter forskellige filosofiske blik på ledelse, organisationer og arbejdsliv. Dette er for mig en vigtig kilde til indsigt og udvikling. 

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg er cand. merc. og successivt uddannet mig især i systemiske og narrativer praksisformer som konsulent og coach.

Jeg har arbejdet som konsulent på Teknologisk Institut, konsulent i DSB marketing og manager i DSB Forretningsudvikling.

Jeg har drevet egen virksomhed med Impetus+

Jeg er ekstern lektor på CBS og censor i det erhvervssproglige censorkorps.