Rikke Kornbech

Sekretær

Copenhagen Business Academy

Rikke Kornbech

+45 3615 4911

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg har arbejdet på Cphbusiness på Landemærket siden august 2012, hvor jeg har hjulpet direktionen.

Jeg sidder i afdelingen Økonomi og Organisation, hvor jeg arbejder som sekretær for direktionen og hjælper med relevante opgaver.

Jeg har mange forskellige opgaver for direktionen. De består i mødebooking for diverse mødefora (Lederforum, områdeforum, HSU, Bestyrelsen, samt diverse interne møder inklusiv koordinering af forplejning og lokaler)

Derud over kommer bestilling af kontorartikler til rektoratet, bestilling og koordinering af gaver til receptioner for direktionen, frokostaftaler, bestilling af rejser og overnatninger, julekort/gaver til medarbejdere,  vedligeholdelse af årsmødekalenderen, koordinering ved eksterne møder.

Ud over de nævnte opgaver står jeg for at skrive lektorbeviser, afregning af taxabonner, og diverse andre udgifter. 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

 

Jeg er uddannet salgsassistent fra Deres i 1993 samt kontorassistent fra DSB i 1997.

Efterfølgende har jeg har arbejdet inden for begge områder.

Jeg har arbejdet som receptionist i vikarbureauet Temp Team, hvor jeg have kontakt til deres kandidater, indkaldte til samtaler samt lavede diverse andre opgaver.

Jeg har arbejdet på kontor i SK Tolkeservice i flere år, hvor jeg stod for at koordinerer tolkenes dagligdag i forhold til de opgaver, som jeg fik ind fra læger, skoler, kommuner, sygehuse samt afregning af deres timesedler og indkøb af kontorartikler.

Ud over det har jeg arbejdet på Niels Brock i nogle år, hvor jeg stod for diverse opgaver i og bag receptionen, opdaterer infotavler, post og kontorartikler, kontakt til kantinen mv.