Sabrina Bøgelund

Centerchef

Copenhagen Business Academy

Sabrina Bøgelund

+45 3615 4759

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Chef for Studieliv & Læring (SOL)

Studieliv & Læring er en tværgående afdeling, der understøtte Cphbusiness’ strategiske prioriteringer og indsatser - og arbejder med at omsætte dem til processer, koncepter og strukturer indenfor afdelingens ansvarsområder; Studieliv – Læring - Viden.

Konkret bidrager afdelingen med at styrke det strategiske fokus på de studerendes trivsel og læring og dermed understøttelsen af uddannelsernes kvalitet og vores dimittenders kompetencer og personlige lederskab - og relevansen heraf.

Afdelingens fokuspunkter er bl.a.:

 • At de studerendes trivsel og læringsudbytte i og uden for læringsrummet styrkes.
 • At de studerende sættes i centrum for læring og trivsel og at deres involvering og medansvar for egen uddannelse øges.
 • At vores dimittender kendetegnes ved det personlige lederskab, herunder et globalt udsyn, høj faglighed og evnen til at ”ramme erhvervslivet i løb…”
 • At vores undervisernes kompetencer og uddannelsernes vidensgrundlag giver det bedste udgangspunkt for at sikre vores dimittenders faglige relevans og niveau 


Afdelinger opgaveportefølje er:

 • LearningLab
 • Videnkoordinering
 • Internationalisering
 • Studievejledning
 • Studiestart
 • Rekruttering
 • Praktikkoordinering
 • Studenterrelationer
 • Socialt studieliv & -miljø
 • Biblioteket
 • Uddannelse af adjunkter.


Derudover er afdelingen tovholder på de to strategiske nøgleindsatser rettet mod fuldtidsuddannelserne og den projektportefølje, der knytter sig dertil. 


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg blev ansat på Cphbusiness i 2017. Jeg har tidligere været chef for to andre afdelinger på Cphbusiness:

 • Partner (2017-18)
 • Studie & Karriere (2018-2023)


Tidligere erfaring fra uddannelsessektoren:

 • Uddannelseschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)
 • Uddannelsesleder på Kommunikationsuddannelsen (DMJX)
 • Underviser på Kommunikationsuddannelsen (DMJX)
 • Underviser på HA (kom), Cand.merc.(kom) og Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse (CBS)


Erfaring fra erhvervet:

 • Ledelseskonsulent 
 • Kommunikationsrådgiver
 • Kampagneleder


Uddannelse:

 • Ph.d. i Strategisk kommunikation og Ledelse fra CBS
 • Cand. Comm. fra Roskilde Universitet
 • BA i Filosofi og Videnskabsteori fra Roskilde Universitet
 • Psykoterapeut fra EFT instituttet