Svend Erik Thomsen

Lektor

Copenhagen Business Academy

Svend Erik Thomsen

+45 3615 4951

Landemærket 11
1119 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg varetager undervisning og vejledning af studerende på finans-bacheloruddannelsen indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde.

Jeg er desuden projektleder for CphBusiness’ deltagelse i projektet, Nordic Finance and the good Society. Projektet er et stort forskningsprojekt, som gennemføres frem til udgangen af 2023. Det er forskningsmæssigt forankret på Copenhagen Business School og bidrager til at udbygge CphBusiness’ vidensgrundlag ved at  sikre medarbejdere, studerende og aftagervirksomheder adgang til den nyeste forskning om udviklingen i den finansielle sektor.

 


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg har arbejdet med undervisning i mere end 25 år i forskellige danske uddannelsesinstitutioner - fra handelsskole til universitet. Her har jeg undervist på de ordinære uddannelser og på efter- og videreuddannelsesområdet (især på universitetets masteruddannelser). 

Jeg har også arbejdet med uddannelse og især e-learning i Finansrådets uddannelsesafdeling.

Jeg har en Ph.d. grad fra Syddansk Universitet og en kandidatgrad, cand. merc. fra Copenhagen Business School. Jeg har desuden en Masteruddannelse i IKT og Læring og har gennemført en lang række pædagogiske kurser og uddannelser.