Tania Marika Hansen

Uddannelseskoordinator

Copenhagen Business Academy

Tania Marika Hansen

3615 4822

Nansensgade 19
1366 København K

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg er ansat i Cphbusiness Partner, hvor jeg er Udbudskonsulent, hvilket betyder at jeg er lead på udbudsporteføljen inden for vores efter- og videreuddannelsesområde. Samtidig er jeg tillidsrepræsentant for mine kolleger som er ansat på HK's overenskomst.  

Jeg har tidligere arbejdet som salgskoordinator i Partner, og før det arbejdede jeg i back office samt studieadministrationen på Blågårdsgade.

Jeg blev virksomhedsoverdraget til Cphbusiness fra Niels Brock, hvor jeg har været ansat siden 2009, så jeg har et godt og langt kendskab til organisationen.

 

Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Jeg har en akademiuddannelse i ledelse, som jeg færdiggjorde i sommeren 2018, med valgfagene teamledelse, positiv psykologi i ledelse samt kommunikation i praksis.

Derudover er jeg uddannet speditør, indenfor luftfragt eksport, og har arbejdet med koordinering af lufttransport i en årrække hos blandt andet Kuehne & Nagel, DB Schenker og UPS SCS.