Thor N. Callesen

Lektor

Copenhagen Business Academy

Thor N. Callesen

+45 2128 0596

Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby

Fagligt arbejdsområde på Cphbusiness

Jeg underviser professionsbachelorer og EVU-studerende, og derudover er jeg involveret i udviklingsprojekter.

 


Uddannelsesmæssig og erhvervsfaglig baggrund

Cand. merc. fra CBS i management, marketing og service management.

Testcertificeret i Persolog Stress profil

Dansk psykologisk Forlag NEO-PI-R og GPP-I

Right Kjaer & Kjerulf KK7

Center for Ledelse MBTI/JTI-profil (ENFP)

Stressrådgiver og coach

Assertionstræning

Lederen som Coach

CBS sommerkurser i The Leader as a Philosopher, New perspectives on change management and strategy og Coaching and leadership